{if 0} {/if}

לכל עובד/ת שפוטר/ה מהעבודה בניגוד להוראות החוק והפסיקה מגיעים פיצויים!
פיצויים בשל פיטורים שלא כדין - המעסיק פיטר המעסיק ישלם!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

פיטרו אותך שלא כדין? מגיע לך פיצויים!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (8) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 8 reviews
Hebrew

כאשר עובד פוטר שלא כדין, כמו במקרה שבו אין עילת פיטורים עניינית ומוצדקת או מבלי שהתקיים לו הליך שימוע, באפשרותו לדרוש פיצויים ולהגיש תביעה כנגד המעסיק בפני בית הדין האזורי לעבודה בגין ראשי נזק שונים.

את תביעת הפיצויים ניתן להגיש ביחד עם בקשה לקבלת סעד אכיפה, אשר מורה על ביטול הפיטורים והשבתו למקום העבודה או בלעדיו.

באופן כללי, במידה והעובד ביקש בתביעתו הן סעד אכיפה והן סעד פיצויים, נטיית הפסיקה הנה בדרך כלל להורות על מתן סעד הפיצויים בלבד, בעוד שסעד האכיפה ינתן במקרים חריגים בלבד.

השיקולים למתן סעד האכיפה כוללים בעיקרם את נסיבות הפיטורים, מאפייני מקום העבודה, יכולתם של העובד והמעסיק לשתף פעולה, משך התקופה שחלפה מיום הפיטורים, והשאלה האם השבת העובד למקום עבודתו תפגע באורח קשה ביחסי העבודה התקינים במקום העבודה.

כך נקבע על ידי בית הדין הארצי לעבודה במסגרת פסק הדין בהליך ע"ע 456-06 אוניברסיטת תל-אביב נ' רבקה אלישע.

כאשר המדובר על סעד הפיצויים, מטבע הדברים ראשי הנזק של הפיצויים אשר יפסקו לעובד במקרה שבו נפסק לו גם סעד אכיפה, שונים מראשי הנזק של הפיצויים שייפסקו לו במקרה ובו לא נפסק לו גם סעד אכיפה, או במקרה בו לא נתבע כלל סעד אכיפה מלכתחילה וזאת כפי שנסביר בהרחבה מיד.

סעד אכיפה וסעד פיצויים - ראשי נזק לקביעת הפיצויים

פיצוי בגין הפרשי שכר

עצם מתן הפיצוי בגין הפרשי השכר יפסק בהתאם לשיקולי מידתיות וסבירות בנסיבות המקרה הנדון. לגבי סכום הפיצוי, אין חובה שסכום הפיצוי יהיה בסכום השכר שכביכול נמנע מהעובד במשך כל תקופת אי העבודה שלו, או שהוא יגזר לפי משך תקופת אי העבודה של העובד.

פיצוי בגין הפיטורים שלא כדין

כמקובל, גם הפיצוי בגין הפיטורים שלא כדין צריך להיפסק בהתאם לנסיבות העניין. סכום הפיצוי צריך להוות פיצוי הולם בגין מעשה הפיטורים שלא כדין, וכן פיצוי אשר יש בו כדי להרתיע את המעסיק מפני ביצוע פיטורים שלא כדין.

סעד פיצויים בלבד - ראשי נזק לקביעת הפיצויים

פיצוי בגין הנזק הממוני, אובדן ההכנסה, שנגרם לעובד עקב הפיטורים שלא כדין

כאשר לא ניתן סעד של אכיפה, תשלום פיצוי על פיטורים שלא כדין יבוא תחת סעד האכיפה שביצועו בפועל לא הסתייע. כך נקבע בפסק דין רבקה אלישע הנזכר לעיל.

הכלל הוא שסכום הפיצוי יקבע לפי מכפלת שכרו החודשי של העובד במשך תקופת הפסד השכר, עד לרף עליון של 12 חודשי שכר.

זאת למעט מקרים חריגים בהם יפסק לעובד פיצוי מעל לשנת שכר, כאשר לשם כך יש לקחת בחשבון, בין היתר את הנקודות הבאות: חלוף הזמן ממועד הפיטורים, מקרים המצדיקים פסיקת פיצוי עונשי, הסיכוי להמשיך ולעבוד במקום העבודה אלמלא הפיטורים, הוותק והסטטוס של העובד כעובד קבוע ועוד.

כך נקבע בפסיקות שונות ובין השאר בהליכים ע"ע 300253/96 המועצה הדתית נתיבות נ' הרב בנימין כהן, ע"ע 300258/97 יהודית חנן נ'המועצה המקומית מנחמיה, ופסק דין רבקה אלישע הנזכר לעיל.

כדי לפסוק פיצוי חריג מעל לשנת שכר יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות: חלוף הזמן ממועד הפיטורים, מקרים המצדיקים פסיקת פיצוי עונשי, הסיכוי להמשיך ולעבוד במקום העבודה אלמלא  הפיטורים, הוותק והסטטוס של העובד כעובד קבוע, כאמור בפסק דין רבקה אלישע הנזכר לעיל.

במסגרת הליך ס"ע 46609-01-11‏ ‏איילת שושני ג'ינו נ' עיריית רמת השרון נפסק לתובעת פיצוי חריג גובה שנתיים, קרי, פיצוי בגובה של 24 חודשי שכר, וזאת על בסיס שכרה האחרון של התובעת על כל רכיביו.

פיצוי זה נפסק בגין פיטוריה שלא כדין של הממונה על נכסי הרשות בעיריית רמת השרון על ידי ראש עיריית רמת השרון משיקולים זרים ובלתי ענייניים.

במידה והוחלט לפסוק לעובד פיצוי רגיל, במסגרת 12 חודשי השכר, יש לקחת בחשבון, בין היתר, את חומרת הפגם שנפל במעשה הפיטורים, הנזק הממוני כתוצאה מאיבוד הפרנסה, הנסיבות האישיות של העובד, לרבות מידת הוותק שלו במקום העבודה והפגיעה בכבודו כאדם כתוצאה מהדרך בה בוצעו פיטוריו.

כך נקבע במסגרת פסק הדין בהליך ע"ע 43380-06-11 פלוני נ' אלמונית.

פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לעובד עקב פיטוריו שלא כדין

בנוסף לפיצוי בגין הפיטורים שלא כדין, יתכן שבית הדין ימצא לנכון לפסוק לעובד פיצוי גם בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו עקב כך, בכפוף לנסיבות המקרה.

באופן כללי, סכום הפיצוי צריך לעמוד בפרופורציה למידת עוגמת הנפש שנגרמה לעובד עקב פיטוריו שלא כדין. ככל שמדובר ביותר חוסר תום לב ובפיטורים שרירותיים, כך יפסק לעובד פיצוי גדול יותר.

אין לקבוע את שיעור הפיצוי בהכרח לפי גובה שכרו של העובד, מאחר שעוגמת נפש אינה עומדת בהכרח ביחס ישיר לנזק הממוני, וצערו של עובד המשתכר שכר גבוה אינו בהכרח גדול מצערו של עובד המשתכר שכר נמוך.

לשם כך יש לשקול את מכלול נסיבות העניין ולרבות גילו של העובד וסיכויו למצוא עבודה חדשה. כך נקבע בהליך ע"ע 43380-06-11 פלוני נ' אלמונית.

רוצה לבדוק אם מגיע לך לקבל פיצויים בשל פיטורים שלא כדין?


האם אי פעם פוטרת מהעבודה שלא כדין? כן, חוויתי לפחות פעם אחת פיטורים שלא כדין. פוטרתי בצורה לא נעימה אבל לא בטוח שבניגוד לחוק. מעולם לא פיטרו אותי ממקום העבודה...
עדכון אחרון: 07/06/2023 08:44   
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!