{if 0} {/if}

לא מעט מעסיקים מפטרים עובדים לפני שיגיעו לשנת ותק על מנת לנסות ולהתחמק מתשלום פיצויים, אבל...
פיטורים לפני שנה מלאה של ותק בעבודה - מגיע לך לקבל פיצויים!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

פיטורים לפני שנה של ותק - צריך לשלם פיצויים?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (12) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 12 reviews
Hebrew

לא מעט מעסיקים בישראל מנסים להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים לעובדים, על ידי פיטורים לפני שימלאו לעובד/ת 12 חודשי עבודה או שנת עבודה מלאה.

למרבה הצער, המדובר על תופעה שכיחה יחסית במשק הישראלי וזאת אחת הסיבות שבית הדין לעבודה פסק לא אחת לטובת עובדים שתבעו מעסיק שפעל בדרך זאת.

חשוב להבין כי פסיקת בתי הדין לעבודה חד משמעית במקרים אלה ובכל מקום שבו יוכח כי המעסיק פעל בניסיון להתחמק מתשלום פיצויי פיטורין, יפסקו לזכות העובד/ת פיצויים ולעיתים אף יפסקו פיצויים בסכום מוגדל בשל התנהלותו הנפסדת של המעסיק.

לאורך השנים ייצגו עורכי הדין שלנו מאות עובדות ועובדים שהגישו תביעות נגד מעסיקים, במקרים של פיטורים "סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה" בניסיון נואל להתחמק מתשלום פיצויים. בסקירה שלפניך נביא הסבר מפורט ודוגמאות מתוך פסיקת בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון.

כידוע, הזכאות לקבלת פיצויי פיטורים קמה רק לאחר השלמת לפחות שנת עבודה אחת. כך קובע סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963: "מי שעבד שנה אחת ברציפות ... אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד, ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים".

אולם, למרבה הצער, ישנם לא מעט מעסיקים שמנסים להתחמק מתשלום פיצויי הפיטורים באמצעות פיטורי העובד לפני שהוא משלים את שנת העבודה כאמור.

חלקם נוהגים לעשות זאת דרך קבע באופן לפיו הם ממהרים להעסיק עובד אחר תחת העובד שפוטר, שגם אותו הם יפטרו כעבור כמעט שנה וחוזר חלילה. חלק מהמעסיקים אף מרהיבים עוז, מעסיקים ומפטרים את אותו עובד עצמו, שוב ושוב, בשיטה זו.

על מנת למנוע תופעה זו, חוקק המחוקק הישראלי גם את סעיף 3 לחוק פיצויי הפיטורים, אשר קובע כך: "פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים".

כלומר, סעיף 3 קובע חזקה משפטית לפיה פיטורים של עובד סמוך לפני סוף שנת עבודתו הראשונה הנם פיטורים שנעשו מתוך מטרה להתחמק מתשלום פיצויי הפיטורים.

על כן, במקרה כזה, העובד עדיין יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים וזאת למרות שהוא לא השלים שנת עבודה אחת.

יחד עם זאת, מדובר בחזקה הניתנת לסתירה, באופן לפיו ניתנת למעסיק האפשרות לטעון כי פיטורי העובד לא נעשו מתוך מטרה להימנע מתשלום פיצויי הפיטורים, אלא משיקולים ענייניים ומקצועיים, אולם חובת ההוכחה במקרה כזה מוטלת עליו.

במידה והמעסיק לא הצליח להוכיח זאת, החזקה תיוותר על כנה והעובד יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים לכל דבר ועניין.

כמה זמן לפני שנה אפשר לקבל פיצויים?

כעת נשאלת השאלה מהו מועד הפיטורים שייחשב כמועד שהנו "סמוך לפני סוף שנת העבודה הראשונה". האם הכוונה הנה רק לפיטורים כעבור 11 חודשים, כפי שאולי סביר להניח?

ובכן, בהתאם לפסיקה אין המדובר רק בפיטורים לאחר 11 חודשי עבודה, אלא יש לפרש סעיף זה באופן מהותי ובהתאם לנסיבות המקרה, באופן לפיו הוא חל גם על פיטורים שאינם סמוכים לתום השנה הראשונה, אך הרקע להם הוא כוונה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.

פרשנות זו נקבעה על ידי בית הדין הארצי לעבודה במסגרת הליך ע"ע 122/03 אבנר וקסמן נ. אי.טי.סי  24 מסביב לשעון ודן אחזקות בע"מ, ואושרה גם על ידי בית המשפט העליון במסגרת הליך עע"מ 9241/09 שלג לבן 1986 בע"מ נ' עיריית אשקלון.

עוד קבע בית הדין הארצי לעבודה בעניין זה במסגרת הליך ע"ע 420/06 ליאוניד קוגן נ' כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ כך:

"אנו סבורים, כי אין מקום לקבוע שסעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים חל רק בתנאי שהעובד הועסק לפחות 11 חודשים, וייתכנו מקרים בהם עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, גם אם הועסק פרק זמן קצר יותר.

אם מתברר כי המעביד מעסיק עובדים בשיטת "הדלת המסתובבת", דהיינו: מעסיק עובדים לפרק זמן קרוב לשנה; מסיים את העסקתם ללא סיבה הקשורה לתפקודם או לצורכי העבודה, אלא רק על מנת להימנע מתשלום זכויות המגיעות לעובדים לאחר שנת עבודה מלאה (פיצויי פיטורים, דמי הבראה); ומקבל עובדים חדשים במקומם, יש מקום לפסוק פיצויי פיטורים גם אם תקופת ההעסקה היתה קצרה מ–11 חודשים.

במקרה בו בית הדין משוכנע כי סיום העסקתו של העובד נעשה רק על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, והעובד הועסק פרק זמן של קרוב לשנה, יש תחולה לסעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים גם אם העובד הועסק תקופה קצרה יותר מ–11 חודשים
".

בהתאם להלכות הללו, נפסקו תשלומי פיצויי פיטורים לעובד גם במקרים בהם הוא פוטר אף לפני שחלפו 11 חודשים להעסקתו.

תשלום פיצויי פיטורים למי שפוטר אחרי 10 חודשים ופחות!

להלן מספר דוגמאות מתוך פסקי דין בהם נקבע כי המעסיק ניסה להתחמק מתשלום פיצויים על ידי פיטורים לפני שנת עבודה מלאה ולמעשה, גם לפני 11 חודשי עבודה:

  • ע"ע 420/06 לאוניד קוגן נ' כפיר בטחון - פיטורים לאחר 9 חודשים ו-3 שבועות
  • תע"א 1185/08 אלעד זוסמן נ' חברת מסגריית איכות בע"מ – פיטורים לאחר 9 חודשים ו-3 שבועות
  • דב"ע נא/241-3 איוב קרא נ' חיה אופיר - פיטורים לאחר 10 חודשי עבודה
  • עב' 2036/07 כהן ערן נ' ניצנים אבטחה בע"מ – פיטורים לאחר 10 חודשי עבודה
  • עב' 6859/08 יעקב אלי נ' יפאורה תבורי בע"מ – פיטורים לאחר 10 חודשי עבודה

במסגרת פסק דין וקסמן הנזכר לעיל גם נפסק כי פיטורי עובד לאלתר ללא מתן תקופת הודעה מוקדמת, בסמוך לסוף שנת העבודה וכאשר אילו ניתנה ההודעה המוקדמת בעין היה העובד משלים שנת עבודה, מהווים אף הם תימוכין כי הפיטורים נעשו על מנת להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים.

לאור האמור לעיל, מומלץ לעובד אשר פוטר לפני סוף שנת עבודתו הראשונה ואשר סבור כי הדבר נעשה אך ורק על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, לפנות להתייעצות עם עורך דין מומחה לדיני עבודה ולהגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורים כנגד המעסיק שלו, בהתאם לעצתו של עורך הדין כאמור.

אמנם, החזקה המשפטית שקבועה בסעיף 3 עומדת לזכותו, אך מוטב לאותו עובד שיאסוף לו ראיות אשר מוכיחות כי המעסיק היה שבע רצון מתפקודו, כך שלא היתה כל סיבה עניינית-מקצועית לפטרו, אלא שהדבר נעשה אך ורק על מנת לנסות ולהתחמק מתשלום פיצויי הפיטורים.

ראיות לכוונה כזו יכולות להיות ראיות לדברי שבח שהעובד קיבל מהמעסיק ו/או לקוחות העסק במהלך תקופת עבודתו, מדיניות של דלת מסתובבת כפי שצויין בפסק דין קוגן כאמור לעיל ועוד.

קראו בהרחבה: מתי אני אמור/ה לקבל את פיצויי הפיטורין שמגיעים לי?


עדכון אחרון: 10/12/2017 15:14   
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה    תשלומים לפי חוק   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!