{if 0} {/if}

החוק בישראל מגן על עובדים שיוצאים למילואים ואוסר על המעסיק לפטר עובד המיועד לשירות מילואים, במהלכו ולאחריו...
פיטורים בגלל מילואים - אסור לפטר עובד/ת לפני, במהלך או אחרי מילואים
×
x

כלים לחיפוש עבודה

פיטורי עובד במהלך או לאחר המילואים

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (9) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 9 reviews
Hebrew

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט - 1949 קובע כי אסור למעסיק לפטר עובד ששירת בשירות מילואים.

אם היית במילואים והנך עובד שכיר יש לך זכויות ואילו חוקי העבודה בישראל מגינים עליך.

במקרה של פיטורים במהלך או לאחר שירות המילואים, אנו ממליצים לך לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אישי באמצעות אחד מעורכי הדין שלנו.

על פסיקתו של בית הדין לעבודה לאורך השנים, ברור כי פיטורי עובד בשל שירות מילואים או בשל זימון למילואים (צו 8) ואף בשל שירות מילואים עתידי וצפוי אסורים מכל וכל.

מעסיק המבקש לפטר עובד בכל אחד מהמקרים הבאים נדרש להיתר של ועת תעסוקה מיוחדת, אשר רשאית לאשר את הפיטורים אם המעסיק הצליח לשכנע כי פיטורי העובד אינם נובעים או בעלי קשר לשירות במילואים.

כמובן שנטל ההוכחה כולו, בין אם במסגרת תביעה לבית הדין לעבודה ובין אם בפני ועדת התעסוקה, רובץ על כתפי המעסיק.

סעיף 41א לחוק חיילים משוחררים

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט - 1949 קובע כי אסור למעסיק לפטר עובד ששירת בשירות מילואים.

הסעיף הספציפי הנו:

41א.  זכויות עובד המשרת במילואים (תיקון: תשנ"ח, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ט)

(א)  היעדרותו של עובד מעבודתו, לרגל שירות מילואים, לא תיראה בהפסקה ברציפות עבודתו במפעל.

(א1)  לא יפטר בעל מפעל עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו (בחוק זה - פיטורים בשל שירות מילואים), ואם פיטרו - בטלים הפיטורים.

(ב)  לא יפטר בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה; ולענין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטרו בלא היתר כאמור גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים; לא תיתן הועדה היתר לפי סעיף זה, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש להתיר את הפיטורים, ורק אם הוכיח בעל המפעל כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים; הועדה תיתן את החלטתה, ככל הניתן, לאחר שתובא לפניה תגובת העובד.

(ג)  במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות המפורטות בסעיף קטן (ב).

(ד)  בהליך לפני ועדת התעסוקה לפי סעיף 21, על בעל המפעל הראיה שהפיטורים כאמור בסעיף קטן (א) היו בשל טעם שאינו שירותו של העובד במילואים.

(ה)  בחוק זה, "פיטורים" - לרבות אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה, שהוא אחד מאלה:

(1)  חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים או יותר;

(2)  חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה משנים עשר חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת של העובד שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.


ישנם מקרים שבהם מעסיקים, למרות הוראות החוק, מנסים למצוא דרכים יצירתיות לפטר עובד שנמצא או חזר משירות מילואים, שאז הדרך לבית הדין לעבודה קצרה, מהירה ובטוחה.

מה שכן, בית הדין לעבודה יבדוק כל מקרה וכל טענה של עובד שפוטר לגופה, ומסתבר כי ישנם מקרים בהם עובדים מנסים "לרכב" את נוסח החוק, וטוענים כי פוטרו עקב ולאחר שירות מילואים, למרות שהדברים לא ממש מדוייקים.

הגשת תביעה בטענה של פיטורים בזמן מילואים

עובד החל לעבוד בחברת מגע קמעונאות, הוא עבר הכשרה של מנהלים והחל לעבוד בתור סגן מנהל. תפקודו לא היה משביע רצון כבר מראשית הדרך.

מנגד, חברת מגה קיבלה את בקשתו והתייחסה היטב לדרישותיו והייתה רגישה לקשייו.

אך לבסוף גם סבלנותה של הנתבעת פקעה, והוחלט על פיטורי העובד.

העובד טען כי הוא פוטר בשל שירות מילואים אליו נקרא. הנתבעת, חברת מגה שללה את הטענה הזו מכל וכל.

לשיטתה פוטר העובד בשל היותו עובד שביצועיו אינם משביעי רצון בלשון המעטה.

מה קבע בית הדין לעבודה במסגרת הליך סע"ש (תל אביב) 1981-06/12 איתיאל שינדלר נ' מגה קמעונאות בע"מ?

העבודות מתוך כתב התביעה

העובד החל את עבודתו אצל הנתבעת חברת מגה בשנת 2010. הוא הועסק תחילה כסגן מנהל סניף בשכונת בבלי, לבקשתו הוא הועבר לסניף קטן יותר. לאחר תקופה הוא הועבר שוב לסניף אחר.

בשנת 2012 נערכה עמו שיחת הבהרה ראשונה עקב התנהלות לא ראויה מטעמו וביצועים נמוכים.

בין היתר, סירב התובע להגיע לפתוח את הסניף בשל עניינים אישיים למרות שהוא החזיק במפתח. דבר שמהווה הפרה של נהלי החברה. עם זאת, ניתנה לעובד הזדמנות נוספת.

בין לבין התקבלה תלונה נגד התובע בגין התנהגות לא ראויה כלפי אחת מלקוחות הסניף.

התובע זומן לשירות מילואים בחודש מאי 2012, אך הוא התבקש להגיע לוועדה שתאפשר לו דחייה, משום שזימונו למילואים היה בתקופת החגים, תקופה בה יש עומס רב בסניפי הנתבעת.

הוועדה שהתכנסה לדון בדחיית מועד המילואים של הנתבע דחתה את בקשתו. בסמוך להתכנסות הועדה זומן התובע לשיחת הבהרה, ולאחריה זומן לשיחת שימוע. לבסוף הוא פוטר מעבודתו.

התובע טען כי פוטר בשל זימונו למילואים. הנתבעת כאמור שללה זאת.

התובע תבע פיצויים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בגין שימוע לקוי, ופיצויים בגין הפרה של חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) האוסר על פיטורין בגין מילואים. סך הכל תבע התובע 165,000 ₪.

הנתבעת התגוננה והציגה מסכת ראיות של התנהלות קלוקלת מטעם התובע, לרבות התנהגות אלימה, ביצועים נמוכים בתור עובד, זלזול במקום העבודה, ואף התנהגות לא נאותה ללקוחות. הנתבעת הביאה לעדות מנהלי סניפים שתחתם עבד התובע כסגן.

חשוב לציין כי פיטורין בגין שירות מילואים מהווה הפרה ברורה של החוק הנ"ל ומקנה לעובד זכות לקבל פיצויים ניכרים. במקביל, חוק שוויון הזדמנויות לעבודה קובע איסור על אפליית עובד בין היתר בשל שירות מילואים.

פוטר בגלל המילואים? הכרעת בית הדין

נקדים ונאמר כי בית הדין דחה את תביעת התובע, כבר בראשית הדרך קבע בית הדין כי התובע אפילו לא הציג ראשית ראיה כדי להוכיח שפוטר עקב מניעים לא כשרים.

בית הדין קבע כי דווקא הנתבעת היא שהוכיחה כדבעי את העובדה שהתובע פוטר עקב תפקודו.

בפסק הדין נכתב: "התובע לא הוכיח כי אכן הנתבעת הייתה שבעת רצון מעבודתו. נהפוך הוא – הנתבעת הוכיחה כי נתגלו ליקויים בתפקודו, בין השאר איחר להגיע לעבודתו, סירב להתייצב לעבודה במקרים דחופים והיה לחוץ להגיע בסיום יום העבודה לביתו והתובע התערב בדברים לא לו (כשרות וכד').

יחסיו הבינאישיים של התובע היו גרועים, ולכן הועבר התובע מסניף לסניף, בשל חוסר שביעות רצון מתפקודו ולכן, כאמור לעיל, ונוהלו עמו מספר שיחות. הנתבעת הרימה את הנטל כי לא הייתה שבעת רצון מתפקודו והתובע לא הביא אף ראשית ראיה לסתור את טענות הנתבעת".

בית הדין דחה את טענותיו בנוגע לשימוע שנערך, וקבע כי אין כל קשר סיבתי בין השימוע והפיטורין לקריאתו של התובע למילואים.

השופט כתב: "הוכח כי אין כל קשר סיבתי בין קריאתו לשירות מילואים של התובע לפיטוריו. במקרה דנא נעשה שימוש לרעה בטענה כי שירות מילואים גרם לפיטוריו של התובע, וצר לנו על כך. החוק נועד להגן על משרתי המילואים אשר הפגיעה בהם נעשית על רקע שירות המילואים".

בית הדין כאמור דחה את תביעת התובע, אך לא רק שתביעתו נדחתה, הרי שמפסק הדין ניתן לראות שבית הדין לא היה שבע רצון מהתנהלות התובע.

בית הדין קבע כי התובע ניצל לרעה את הליכי המשפט ואת חוקי המגן שנועדו דווקא להגן על עובדים, ואף הטיל עליו הוצאות משפט גבוהות מן הרגיל.

"בנסיבות העניין ומשסכום התביעה עמד על סך 165,000 ש"ח אשר נדחה על ידנו ונעשה שימוש לרעה לצורך תביעה זו בזימון לשירות מילואים וניסיון להכפיש את הנתבעת בטענה כי התובע פוטר בשל שירות מילואים, הננו מחייבים את התובע לשלם לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪".

פיטרו אותך לפני, במהלך או לאחר שירות המילואים?


האם לדעתך קיימת מספיק הגנה חוקית לעובדים היוצאים לשירות מילואים? ממש לא - הנושא חשוב וצריך להקפיד ולהגן על העובדים הרבה יותר. כנראה שהמחוקק יודע מה הוא עושה וההגנה בחוק הגיונית. כן, החוק בישראל מספיק בהחלט על מנת להגן על עובדים במילואים.
עדכון אחרון: 03/09/2017 19:03   
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה    חוקי העסקה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!