{if 0} {/if}

חשוב שתדעי כי החוק מגן עליך מפני פיטורים מהעבודה בסיומה של חופשת הלידה...
התמודדות מול פיטורים אחרי חופשת לידה - הכירי את הזכויות שלך!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

פיטורים לאחר חופשת לידה - החוק מגן עליך!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews
Hebrew

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 הנו חוק שנועד להעניק ולהגן על זכויותיה המיוחדות של האישה העובדת, לרבות במהלך טיפולי פוריות, לאורך חודשי ההריון וגם לאחר הלידה ובתום חופשת הלידה.

בין יתר הזכויות שהחוק מעניק לאשה העובדת, ניתנת לה הגנה מיוחדת מפני פיטורים בתקופות מסויימות, ולרבות במהלך תקופת הריונה, חופשת הלידה שלה והתקופה שלאחר חופשת הלידה שלה.

בסקירה המפורטת שלפניך נעסוק באיסור לפטר עובדת בתקופה שבה היא חוזרת לעבודתה לאחר סיום חופשת הלידה שלה.

מהות האיסור לפטר עובדת לאחר חופשת הלידה ומטרתו

סעיף 9(ג)(1א) לחוק עבודת נשים אוסר על פיטורי נשים במשך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה שלהן, אלא בהיתר הממונה על חוק עבודת נשים.

ההיתר כשלעצמו ינתן רק כשהממונה שוכנעה שלפיטורים אין קשר ללידה או לחופשת הלידה, וכי העסק של המעסיק חדל לפעול או שהמעסיק הוכרז כפושט רגל, או ניתן לגביו צו פירוק, במידה והנו תאגיד. מדובר בשני תנאים מצטברים.

מטרת סעיף 9(ג)(1א) לחוק עבודת נשים הינה למנוע מהמעמעסיק לסכל את שובה של העובדת לעבודתה, להבטיח את זכותה של העובדת לחזור לעבודתה בתום חופשת הלידה, ועל ידי כך ליתן לה הזדמנות ממשית לחזור ולהשתלב בעבודה ולהוכיח את יכולותיה גם לאחר ההיעדרות הממושכת מהעבודה.

כך נקבע על ידי בית הדין הארצי לעבודה בהליך ע"ע 627/06 אורלי מורי נגד מ.ד.פ ילו בע"מ.

כלומר, מטרת סעיף זה איננה רק לאסור על פיטורי העובדת במהלך תקופת ההגבלה בת 60 היום שלאחר חופשת הלידה שלה, אלא גם לתת לעובדת הזדמנות אמיתית לחזור לעבודתה ולהשתלב בה מחדש לאחר תקופת היעדרותה ממנה.

קראי בהרחבה: בעד ונגד הצעת החוק החדשה להארכת חופשת הלידה

לפיכך אין די בהחזרה פורמלית של העובדת לעבודה למשך 60 ימים כמתחייב מלשון החוק, אלא יש לתת לה הזדמנות אמיתית להשתלב בה מחדש כאמור.

בהתאם לכך במידה ויסתבר כי העובדת פוטרה מיד בתום תקופת ההגבלה שלה וזאת בשעה שלא ניתנה לה הזדמנות אמיתית לשוב לעבודתה, כך שהיא הושארה בה במהלך תקופת ההגבלה רק בגלל שאסור לפטרה בתקופה זו, וזאת מתוך כוונה לפטרה מיד בתום התקופה, אזי גם במקרה כזה המדובר בהתנהגות המנוגדת לסעיף 9 לחוק עבודת נשים, חרף לשון החוק וזאת מאחר שלעובדת לא ניתנה הזדמנות אמיתית לשוב לעבודתה כאמור.

כך נקבע בהליך תע"א 2304/09 יעל שגיא נ' אנסטסיה בע"מ ואח'.

עוד נקבע בפסיקה כי לא רק שהמעסיק מנוע מלפטר את העובדת במהלך תקופת ההגבלה, אלא הוא גם מנוע מלהודיע לעובדת על כוונה לפטרה בתום תקופת ההגבלה.

שכן כאמור, מטרת המחוקק הינה לא רק לאסור על פיטורים במהלך תקופת ההגבלה, אלא גם לתת לעובדת במהלך תקופה זו הזדמנות ממשית לחזור ולהשתלב בעבודה, ולהוכיח את יכולותיה גם לאחר ההיעדרות הממושכת מהעבודה, וכל זאת על מנת שימשיכו להעסיקה גם לאחר תקופת ההגבלה ולא רק במהלכה.

כך נקבע בהליך תע"א 1897-10 שרית ליסיצקין נ' רשות הזכרון לשואה ולגבורה-יד ושם.

בנוסף, המעסיק מנוע גם מלהרע את תנאי העבודה של העובדת במהלך תקופת ההגבלה ובכך להביא להתפטרותה של העובדת כביכול מיוזמתה. לפיכך, במידה והעובדת תתפטר עקב הרעת תנאי עבודתה לאחר חופשת הלידה ובמהלך תקופת ההגבלה, יראו בה כמי שפוטרה על פי החוק.

כך נקבע על ידי בית הדין לעבודה בהליך עב' 2745/05 לילך בלייברג נ' אודי מן.

עוד נקבע כי פיטורי עובדת בניגוד לאמור בסעיף 9 לחוק עבודת נשים, איננה מנוגדת רק לסעיף זה, אלא גם לסעיף 2 לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, מאחר ופיטורים אלו מהווים הפלייה מחמת הורות והריון.

כך נקבע בהליך תע"א 1897-10 שרית ליסיצקין נ' רשות הזכרון לשואה ולגבורה-יד ושם.

חשוב להכיר: תשובות לשאלות נפוצות בזמן חופשת לידה

הסעדים בגין הפרת האיסור לפטר עובדת לאחר חופשת הלידה

כאמור, פיטורי עובדת ללא היתר כדין במהלך תקופת ההגבלה בת 60 היום שלאחר חופשת הלידה מנוגדים הן לחוק עבודת נשים והן לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

בהתאם לכך עובדת שפוטרה כאמור זכאית לתבוע את הסעדים המגיעים לה בהתאם לכל אחד מהחוקים הללו בנפרד, וכמפורט להלן:

  • בהתאם לסעיף 13 לחוק עבודת נשים, העובדת זכאית לתבוע פיצויים בגין נזק שאינו ממוני, פיצויים שסכומם לא יפחת מ-150% מהשכר שהיה מגיע להם במהלך התקופה המזכה, וכן צו מניעה או צו עשה, במידה ובית הדין נוכח שהענקת פיצויים בלבד לא תהיה צודקת, וזאת למרות האמור בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1971, אשר קובע כי לא ניתן לאכוף את החוזה, כאשר האכיפה הנה "כפיה לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי".
  • בהתאם לסעיף 10 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, העובדת זכאית לתבוע פיצויים בגין נזק שאינו ממוני וכן צו מניעה או צו עשה, במידה ובית הדין נוכח שהענקת פיצויים בלבד לא תהיה צודקת, אף זאת למרות האמור בסעיף 3(2) לחוק התרופות, כאמור לעיל.

אם חופשת הלידה שלך הסתיימה והחלטת לשוב לעבודה, חשוב שתדעי כי המעסיק חייב להקפיד ולמלא אחר הוראות החוק הנ"ל. כל פגיעה או רמיזה מכיוונו של המעסיק לגיב פיטורים צפויים, בניגוד להוראות חוקי העבודה, עשויה להקים לך זכות להגשת תביעה משפטית כנגדו.


האם הבנת את החוקים המגינים עליך מפני פיטורים אחרי חל"ד? כן בהחלט. הכתבה ברורה וחשובה מאד. כן אבל נשארו לי עוד כמה וכמה שאלות. לא ממש, חסר בכתבה מידע חשוב מאד.
עדכון אחרון: 07/06/2023 08:40   
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה    נשים בעבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!