{if 0} {/if}

הכירו את הדרך הנכונה להגשת ערר על החלטה של ועדה רפואית לנכות מעבודה במוסד לביטוח לאומי...
הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה - כיצד ומתי?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 6 reviews
Hebrew

הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי לנכות מעבודה הינה גוף שמוסמך לקבוע האם לעובד שהוכר כנפגע עבודה עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע, נותרה נכות עקב פגיעת העבודה ובאיזו דרגה.

הוועדה הרפואית מורכבת מרופא אחד או שני רופאים שמתמחים בתחומי רפואה הרלוונטיים לפגיעה של העובד ואשר נקראים פוסקים רפואיים, וכן ממזכיר ישיבה, עובד הביטוח הלאומי, שתפקידו לרשום את דבריו של העובד ואת פרוטוקול הוועדה, ולדאוג לשמירה על זכויותיו של העובד.

על החלטת הוועדה הרפואית ניתן להגיש ערר בפני הוועדה הרפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי.

מי רשאי להגיש ערר על החלטת ועדה רפואית?

לפני שמקבלים החלטה לגבי הגשת ערר, ראוי ובהחלט רצוי לפנות להתייעצות עם עורך דין המתמחה בנושא ועדות רפואיות במל"ל. את הערר רשאים להגיש הן העובד והן המוסד לביטוח הלאומי.

במידה והערר הוגש על ידי המוסד לביטוח לאומי, המוסד יישלח עותק ממנו לעובד.

על מה ניתן להגיש ערר?

העובד רשאי להגיש את הערר על אחוז הנכות הרפואית שנקבע לו במידה ולדעתו נקבע לו אחוז נכות נמוך מדי, על מועד תחילת הנכות שנקבעה לו במידה ולדעתו מדובר במועד מאוחר מדי ועל החלטה שקבעה לו נכות זמנית ולא נכות קבועה.

המוסד לביטוח לאומי נוהג להגיש ערר במקרים שונים שבהם שלדעת רופא הביטוח הלאומי ההחלטה שהתקבלה אינה תקינה ולדוגמא במקרים הבאים:

  • הוועדה קבעה לנבדק דרגת נכות שלא על פי הסעיפים שברשימת המבחנים.
  • הוועדה התייחסה לליקויים רפואיים של העובד שאינם קשורים לתאונת העבודה שלו.
  • הממצאים של הוועדה מצדיקים דרגת נכות גבוהה או אף נמוכה מהדרגה שנקבעה על ידי הועדה הרפואית. כלומר, יתכן שהמוסד לביטוח לאומי יגיש ערר שהנו דווקא לטובת העובד.

כיצד יש להגיש את הערר על החלטת הוועדה הרפואית?

יש להגיש את הערר בכתב, בצירוף נימוקים, לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של העובד.

במידה והערר יוגש ללא נימוקים, יישלח לעובד מכתב שקובע מועד אחרון להגשת הנימוקים, אם כי אין הדבר אומר שערר שהוגש ללא נימוקים בהכרח יידחה.

עד מתי ניתן להגיש את הערר?

את הערר יש להגיש תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית. ניתן להגיש את הנימוקים לערר גם בנפרד, וזאת תוך 60 יום ממועד קבלת ההחלטה.

בפועל המוסד לביטוח לאומי נוהג שלא לדחות ערר שהוגש תוך 90 ימים ממועד קבלת ההודעה, אבל עדיף לא לסמוך על כך ולהגיש את הערר במועד.

מתי יתקיים הדיון בערר?

הוועדה הרפואית לעררים מתכנסת לצורך הדיון בערר בדרך כלל בין 60 ל-90 יום מיום הגשת הערר.

האם על העובד להופיע במהלך הדיון בערר בפני ועדת העררים?

לצורך הדיון בערר על העובד להופיע בפני הוועדה לעררים במועד שנקבע לכך.

יש לקחת בחשבון שהוועדות לעררים מתקיימות רק בחלק מהסניפים, ולכן יכול להיות שהעובד יוזמן לוועדה בעיר אחרת מאשר עיר מגוריו.

מי שאינו מעוניין להופיע בפני הוועדה לעררים, צריך לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר, וזאת באמצעות שיגור בקשה בכתב מכתב לסניף שמטפל בערר או באמצעות פנייה טלפונית בעל פה למוקד המוסד לביטוח לאומי.

עובד שמעוניין להופיע בפני הוועדה אך נבצר ממנו להתייצב במועד שנקבע לו לדיון בוועדה, יודיע על כך בהקדם למוסד לביטוח לאומי כדי שייקבע לו מועד דיון חדש.

אם הוא לא יתייצב לדיון בוועדת העררים גם במועד החדש שנקבע לו, יהיה עליו לשלם קנס או שיעוכב תשלום הקצבה / המענק המשולם לו.

מכל מקום, מומלץ להופיע בפני הוועדה לעררים ואנו ממליצים בכל פה ובכל לשון להגיע לוועדה בייצוג של עורך דין המתמחה בתחום ולא לבד, הואיל והדבר יכול לשפר מאד את סיכויי קבלת הערר.

כמו כן, העובד אף רשאי להגיש בקשה לקבלת החזר הוצאות על הוצאות שנגרמו לו בשל ההתייצבות בפני הוועדה, בגין תחבורה, לינה, כלכלה והפסד זמן עבודה.

כיצד מתנהל הדיון בערר?

מהלך הדיון בערר מתנהל בדרך כלל באופן הבא:

עם כניסת הצדדים לוועדה, מזכיר הועדה יציג את חברי הוועדה בשמם ובתוארם, אם כי יצויין שחברי הוועדה גם עונדים תגי זיהוי.

לאחר מכן, על הצד שהגיש את הערר להציג ולפרט את הטיעונים עליהם מתבסס הערר שלו.

לעיתים ייתכן שהעובד יתבקש לעבור בדיקה גופנית וזאת בהתאם להחלטת הרופא היושב בוועדה.

במקרה שלא תתבצע בדיקה גופנית, תתבסס החלטת הוועדה רק על המסמכים הרפואיים בתיק.

איזו החלטה מוסמכת לקבל הוועדה לעררים במסגרת הדיון בערר?

הוועדה לעררים מוסמכת לקבל החלטה אשר מאשרת או משנה את אחוזי הנכות שנקבעו לעובד על ידי הועדה הרפואית, באופן לפיו היא רשאית להגדיל או להקטין את שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו.

יודגש כי הועדה בוחנת מחדש את מצבו של העובד וכי היא רשאית להפחית את אחוזי הנכות גם אם המדובר בערר שהעובד הגיש.

במקרה כזה, הוועדה תעצור את הדיון והנושא יצויין בפרוטוקול הוועדה. אם העובד נוכח בדיון, הוא יוכל להודיע במקום שהוא מסכים למשוך את הערר שלו, כך שאחוזי הנכות שנקבעו לו יישארו על כנם.

אם העובד לא יהיה נוכח בדיון, יישלח לו יקבל מכתב המודיע על עצירת הדיון בשל האפשרות להפחתת אחוזי הנכות ועל אפשרותו למשוך את הערר.

במקרה כזה יהיה על העובד לשלוח מכתב שמודיע שהוא מעוניין למשוך את הערר שלו.

ערעור על החלטת ועדת העררים

על החלטת הוועדה לעררים רשאים שני הצדדים, הן העובד והן המוסד לביטוח לאומי, להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה, תוך 60 יום מקבלת ההחלטה בכתב, אם כי בשאלות משפטיות בלבד, להבדיל מסוגיות רפואיות.

על פסקי הדין של בית הדין האזורי לעבודה ניתן להגיש ערעור ברשות בפני בית הדין הארצי לעבודה.


עדכון אחרון: 13/12/2020 17:53   
תגיות בעמוד:   המוסד לביטוח לאומי   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!