{if 0} {/if}

הכירו את היקף הערבות של מעביד חדש לחוב של קודמו לפי סעיף 30 לחוק הגנת השכר...
ערבות מעסיק חדש לחוב של קודמו לפי סעיף 30 לחוק הגנת השכר
×
x

כלים לחיפוש עבודה

אחריות מעסיק חדש לחוב או התחייבות של המעסיק הקודם

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews
Hebrew

במציאות העסקית של ימינו התופעה של חילופי מעסיקים במקומות עבודה בשל חילופי הבעלים הנה תופעה נפוצה למדי. כלומר, מקום העבודה נותר זהה אך בעליו התחלפו עקב מכירת החברה לשמל, ומכאן שגם המעסיק בפועל התחלף.

בהקשר זה מתעוררת השאלה מה דינן של הזכויות שצבר העובד כלפי המעסיק הקודם ועד כמה המעסיק החדש מחוייב בהן אף הוא בהן כלפי העובד.

סעיף 30 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, שכותרתו הנה ערבות מעביד חדש לחוב קודמו, קובע כי המעסיק החדש חייב כלפי העובד בכל הזכויות שהוא צבר כלפי המעסיק הקודם.

נוסח הוראות סעיף 30 לחוק הגנת השכר

(א) עבר מפעל מיד ליד או חולק או מוזג, אחראי גם המעסיק החדש לתשלום שכר עבודה ולתשלומים לקופת גמל המגיעים מן המעסיק הקודם, אלא שהמעסיק החדש רשאי, על ידי הודעה שיפרסם במפעל ובעתונות בדרך הקבועה בתקנות, לדרוש שתביעות תשלומים כאמור יוגשו לו תוך שלושה חדשים מיום ההעברה, החלוקה או המיזוג, ואם פרסם את ההודעה אחרי יום זה – מיום הפרסום. המעסיק החדש לא יהיה אחראי לתשלום תביעות שיוגשו לו כעבור התקופה של שלושה חדשים כאמור.

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על העברת מפעל, חלוקתו או מיזוגו עקב פשיטת רגל או עקב פירוק של חברה או אגודה שיתופית בגלל אי-יכולתה לשלם חובותיה.


יובהר כי בהתאם לפסיקה, לצרכי תחולת סעיף זה לא נדרש כי יתקיים מפעל במובן המסורתי של המילה, אלא המדובר בכל מקום עבודה בפועל ולחילופי מעסיקים במסגרתו. כך נקבע בין השאר במסגרתו של הליך ס"ע 20660-09-12 ולנטינה ז'קובסקי נ' ש.מ.ע. אלמוג בע"מ.

כלומר, סעיף 30 לחוק הגנת השכר קובע כי בכל מקום עבודה שבו המעסיק התחלף מכל סיבה שהיא, המעסיק החדש חייב כלפי העובד בכל תשלומי שכר העבודה והתשלומים לקופת גמל שהגיעו לעובד מהמעסיק הקודם.

בהקשר זה יש לזכור כי תשלומי שכר העבודה לפי הגדרתם בסעיף 1 לחוק הגנת השכר כוללים, מעבר לשכר העבודה כשלעצמו גם: "תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו".

כלומר, המדובר למעשה בכל התשלומים שמגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו כגון פיצויי פיטורים והפרשות לביטוח מנהלים, ולאו דווקא רק שכר העבודה כשלעצמו.

עם זאת, המעסיק החדש רשאי להגביל את אחריותו לתשלומים כלפי העובדים באמצעות פרסום הודעה פומבית מטעמו במקום העבודה ובעיתונות, ובמסגרתה לדרוש שדרישות התשלומים הללו יוגשו לו על ידי העובדים תוך 3 חודשים ממועד העברת העסק לידיו, ואם הוא פרסם את ההודעה לאחר מכן, אז תוך 3 חודשים ממועד פרסום ההודעה.

בהתאם לכך המעסיק החדש ישא באחריות רק לדרישות התשלומים שיוגשו לו בתוך 3 החודשים הללו ולא לאחר מכן.

לפיכך בכל מקרה של חילופי מעסיקים חשוב מאד להיות ער ולעקוב בדבקות אחר מועד פרסום מודעה זו על ידי המעסיק החדש, ולהגיש לו את דרישות התשלומים תוך 3 חודשים לאחר מכן, רצוי מאד שהדבר יעשה תוך תיעוד קפדני בכתב, לרבות בכל הנוגע למועד הגשת הדרישות. 

על רקע האמור לעיל ניתן להבין כי מטרת סעיף זה הנה להבטיח את שמירת זכויותיו של העובד גם בעת התחלפות מעסיקיו, ולמנוע מצב אשר יותיר את העובד בפני שוקת שבורה.

כך נקבע למשל בתיק ז'קובסקי הנזכר לעיל. כמו כן, הסעיף נועד להבטיח לעובד רצף של זכויות הקשורות לא רק למעסיק אלא גם למקום העבודה. כך נקבע בהליך דב"ע מט/ 2-4 סבח נ' הד יצוא חקלאי בע"מ ואח'.

הדבר רלוונטי במיוחד גם כאשר אין מדובר בחילופי מעסיקים אמיתיים, אלא כאשר מדובר במעסיק נוכחי שמבקש לחמוק מתשלום חובותיו לעובדים, על ידי העברת העסק שלו לחברות קש שהוא מקים.

עוד נקבע כי סעיף 30(א) לחוק נועד להגן על העובדים על מנת שלא תקופח המשכיות זכויות הביטוח שלהם, על ידי חילופי המעסיקים במפעל בו הם מועסקים, וזאת כאמור בהליך דב"ע לד/1-6 מוסך צומת אכדיה בע"מ נ' מבטחים בע"מ, וכן בהליך דב"ע נו/3-14 שלמה מקלוף נ' דרווקו בע"מ.

לגבי רציפות העבודה במקום אחד נפסק כי גישת המחוקק הנה שיש לראות את מקום העבודה לא רק כנשוא של בעלות, אלא גם כנשוא של זכויות במשפט העבודה המגן ומשפט העבודה הקיבוצי, כך שקיימת רציפות זכויות ותנאי עבודה מכוח עבודה באותו מפעל.

כך נקבע בהליך דב"ע מב/ 3-132 להבים עבודות שרברבות בע"מ ואח' נ' משה פרנסה.

במסגרת תיק ז'קובסקי המוזכר לעיל נדון מקרה של עובדת ניקיון שעבדה ברציפות במכון כושר אחד, אם כי תחת 7 מעסיקות שונות שהתחלפו בזו אחר זו, והעבירו את העובדת מיד ליד.

חלק מהחברות שהעסיקו את התובעת נשאו שמות דומים ואף שכנו בכתובת זהה. בית הדין לעבודה קבע כי היה על המעסיקה האחרונה שהעסיקה את העובדת לבדוק בעת קליטת העובדת, האם זכויותיה שולמו לה על ידי המעסיק הקודם.

משלא עשתה כן ומשלא פרסמה הודעה במקום העבודה ובעיתונות כאמור בסעיף 30 לחוק, יש יסוד לחיובה בתשלום זכויות העובדת בגין תקופת ההעסקה הקודמת באותו מקום עבודה.


האם הבנת את היקף חובתו של המעסיק החדש? כן בהחלט. הכתבה ברורה וחשובה מאד. כן אבל נשארו לי עוד כמה שאלות בנושא. לא ממש, חסר בכתבה הרבה מידע חשוב.
עדכון אחרון: 20/03/2016 10:45   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    חוקי העסקה    חברות ותאגידים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!