{if 0} {/if}

בואו להכיר את הזכויות של העובדים במשמרות לילה! ליחצו כאן לסקירה משפטית מלאה...
עבודת לילה - הזכויות, השכר והתנאים של עובדי משמרת לילה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

עובד/ת במשמרת לילה? יש לך זכויות!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (89) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 89 reviews
Hebrew

יש מפעלים, בתי עסק ומוסדות שעובדים סביב השעון. 24/7 במשמרות. לעבודה במשמרת לילה יש מחיר לסדר יומו האישי והמשפחתי של העובד. השעון הביולוגי שלו מתהפך מיום ללילה.

האם למחיר הזה יש פיצוי מיוחד? אם כן ואם לא, באילו נסיבות בדיוק? מהן הזכויות של העובדים במשמרת לילה לפי חוק?

לפי סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, עבודת לילה היא "עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ובין 06.00" .

לפי הוראות אותו חוק, עובד לילה לא זכאי לתמורה מיוחדת עבור משמרת הלילה. ההטבה היחידה שהוא מקבל היא, שיום עבודתו במשמרת לילה לא יעלה על 7 שעות, במקום 8 שעות ביום עבודה רגיל.

לפי לשון סעיף 2 לחוק: "בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה".

מכאן אנו למדים, שמשמרת לילה מקבלת מעמד דומה ליום מנוחה שבועית וחג. אם עובד הלילה עבד יותר מ-7 שעות, על התוספת הוא יתוגמל במסגרת תשלום לשעות נוספות לפי תעריף לשעה ביום עבודה רגיל.

איסורים והגבלות בעבודות לילה

במסגרת חלוקת העובדים למשמרות במפעל שעובד 24 שעות ביממה, מחובת המעסיק לחלק את משמרות הלילה בין כל העובדים הרלבנטיים. אין להטיל את משמרות הלילה על עובדים קבועים ולא לאפשר להם עבודה במשמרות אחרות.

לפי חוק עבודת נשים מעסיק לא רשאי לקבל אישה לעבודה שמסיבות משפחתיות אינה מסוגלת לעבוד במשמרות לילה. הוראה זו לא תחול במקומות עבודה ובתפקידים הבאים: שירותי מדינה חיוניים, מוסדות רפואיים, עיתונות, בתי אוכל, מלון ובתי קפה.

אסור למעביד להעסיק עובדת בהריון החל מהחודש החמישי בעבודות לילה.

אותו איסור חל על שעות נוספות וימי מנוחה וחג. אם העובדת הביעה הסכמה בכתב לעבודה בלילה בצירוף אישור רפואי שמאשר את בקשתה, המעסיק רשאי להעסיקה.

לפי חוק עבודת בני נוער אין להעסיק נער מתחת לגיל 16 או מעליו שחוק חינוך חובה חל לגביו. לקבלת היתר להעסקת נער עד השעה 23:00 יש לפנות אל משרד התמ"ת.

​​במקום עבודה שעובדים בו לפי משמרות, החוק קובע כי אסור להעסיק עובד או עובדת בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שבועיים. כלל זה נכנס לתוקפו בהתאם לתיקון מספר 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה בתאריך 13.3.2018 (עד לתיקון החוק היה ניתן להעסיק עובד/ת שבוע אחד בתוך שלושה שבועות). 

דוגמאות לתביעות משפטיות - עבודה במשמרת לילה

כאשר עובד מפוטר ומגיש תביעה לקבלת תשלום עבור זכויותיו בין שאר התביעות נכללת גם תביעה לתשלום עבור עבודת לילה.

כדי שבקשתו הספציפית תענה על ידי המעסיק או בהתערבות בתי הדין לעבודה, יש לבדוק אם חל על יחסי העבודה הסכם קיבוצי או אחר המתייחס לקבלת תמורה עבור שעות עבודה בלילה.

אלכסנדר פודולסקי הועסק כמאבטח על ידי חברת ביטחון לאומי בע"מ ופוטר פעמיים במועדים נפרדים כדי למנוע ממנו את זכויותיו כנטען על ידו בתביעה שהגיש לבית הדין האזורי בחיפה (סע (חי') 16028-08-09).

בית הדין קבע כי המעסיק מחויב להסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם עם ההסתדרות. לטעמו של בית הדין התובע הוכיח מתכונת עבודה קבועה הכוללת עבודה במשמרות לילה.

ככל שהעובד הוכיח מתכונת עבודה כללית בשעות נוספות, אין הוא חייב בהוכחה מדויקת של שעות עבודתו והנטל מועבר למעסיק. הנתבעת לא הוכיחה את מספר שעות העבודה של התובע.

לפיכך, בית הדין לעבודה קבע כי התובע זכאי לתשלום תוספת לילה בשיעור 50% כאמור בהסכם הקיבוצי, מתחילת עבודתו בנתבעת ועד ליום ביטול ההסכם הקיבוצי בחודש 2/09, לפי ממוצע שעות עבודת התובע בלילה בחודש.

לבית הדין לעבודה בחיפה הוגשה תביעה (עב 1416-08) על ידי אילונה דריזין נגד מעסיקתה חברת תרביות רה"ן, העוסקת בגידול זני צמחים.

התובעת, המתגוררת במעלות, עבדה כלבורנטית במפעל הנתבעת בראש הנקרה, ואילו שכר עבודתה שולם לפי שעות העבודה, מהלך שתי תקופות משנת 2003 ועד 2007.

כל אחת מתקופות העבודה הסתיימו בפיטורי התובעת לרגל צמצומים. התביעה הוגשה לתשלום בגין פדיון חופשה, דמי חגים, החזרי נסיעות והפרשי שכר עבור גמול עבודה בשעות נוספות ועבודת לילה.

במהלך בירור התביעה עלה כי לטענת התובעת, הנתבעת נהגה בחוסר תם-לב, כיוון שאילצה את העובדים להישאר כמה שיותר בעבודה, במשמרת השניה (צהרים), שהחלה בשעה 15:00, ואף הודיעה להם שאסור להם לעזוב את עמדותיהם "בדיוק בזמן".

הנתבעת דרשה, כי יחתימו את כרטיס העבודה ממש דקה או שתיים לפני השעה 24:00 "על מנת להימנע מתשלום שעות נוספות כמחוייב בחוק בזמן עבודה במשמרת לילה".

הנתבעת טענה להגנתה כי רצונה לחסוך בעלויות ולהימנע מהפיכת משמרת הצהרים למשמרת של עבודת לילה, הוא לגיטימי, ובהסתמך על הוראות החוק ועל ייעוץ משפטי שקיבלה - נקבעו גבולות משמרת הצהרים כך שהעבודה לא תגלוש מעבר לשעה 23:50.

לעובדים ניתנה הנחיה מתאימה, כדי למנוע את הנזק הכלכלי לנתבעת מגלישה לעבודה המוגדרת בחוק כעבודת לילה, ואם התובעת פעלה בניגוד להוראות ויצאה מאוחר יותר, היא אינה יכולה לצאת נשכרת מביצוע עבודה נוספת ללא אישור המעביד ואף בניגוד לנהלים.

בית הדין דחה את התביעה לתשלום בגין עבודת לילה של התובעת והעדיף את גרסת הנתבעת. בנימוקי הדחייה נכתב כי בסעיף 1 לחוק מוגדרת עבודת לילה: "עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ובין 06:00".

החוק אינו קובע כל תמורה מיוחדת בעבור עבודה בלילה, כהגדרתה בחוק, אלא רק שבעבודת לילה: "לא יעלה יום העבודה על שבע שעות עבודה".

שעות נוספות ישולמו רק מעבר לשעה השביעית במשמרת לילה. לדעת בית הדין, כשם שזכותו של מעביד, להחליט אם ברצונו להתיר לעובדיו לעבוד בשעות נוספות, אם לאו, ובהתאם לכך להגביל את מסגרת שעות העבודה היומיות הרגילות, כך שלא תחולנה הוראות החוק המחייבות בתשלום גמול שעות נוספות, כך גם החלטתו להגביל את שעות העבודה במשמרת השניה - באופן שתסתיים לא יאוחר מהשעה 23:50 - על מנת שלא תגלוש לתחום בו הוגדרה עבודת לילה - הינה במסגרת הפררוגטיבה הניהולית שלו, ונתונה לשיקול דעתו, ככל שהוא מפעיל אותה בתום לב.

בית הדין הוסיף בפסק דינו כי שוכנע שקביעת שעת סיום המשמרת השניה ל-23:50 לא נעשתה למראית עין בלבד, אלא העובדים ובכללם התובעת אכן לא נדרשו לבצע עבודה מעבר לשעה זו.

את פסק הדין מסיים בית הדין תוך הסתייגות והבהרה להחלטתו בעניין התביעה הנדונה בפניו וקובע כי אין להבין מפסיקתו כאילו בכל מקרה בו מעסיק יבחר לסיים את יום העבודה של עובדיו לקראת חצות, כדי שלא יעבדו שעתיים מלאות, מהשעה 22:00 עד 00:00 ובכך לא יענו על הגדרת "עבודת לילה" לפי החוק - תהיה התנהגותו ראויה.

יתכנו גם יתכנו מקרים בהם סיום יום העבודה בסמוך לשעה בה אמורה להשתנות הגדרת סוג העבודה, בהתאם להוראות החוק, יהיה פסול. כשם שנפסק, שפיטורים בסמוך למלאת שנה לעבודת עובד, כדי להימנע מלשם לו פיצויי פיטורים, הינם פסולים. כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו.

מקרה נוסף שנדון בפני בית הדין הוא תביעת מטפלים באנשים בעלי צרכים מיוחדים, כנגד משרד העבודה והרווחה. התביעה התבררה בתיק ע"ע 350/03 משרד הרווחה נ' גרינשפן. שניים מהעובדים התובעים עבדו במשמרות יום ולבקשתם שובצו לעבודה בלילה. עובדת נוספת הועסקה רק במשמרות לילה מלבד שתי תקופות.

בשלב מסויים החליטה ההנהלה לשבץ את העובדים במשמרות מסביב לשעון. העובדים התנגדו וביקשו סעד מבית הדין שיורה למשרד הרווחה לשבצם רק למשמרות לילה ולמנוע את הפגיעה בשכר כתוצאה מההחלטה.

דעת הרוב הייתה שמותר להנהלה לשבץ את העובדים מסביב לשעון אך להמשיך לתגמל אותם על עבודת הלילה גם במשמרות היום ועל כך הגיש המשרד ערעור.

בית הדין הארצי הפך את החלטת בית הדין האזורי בעניין התגמול לעובדים וקבע כי לעובדים אין זכות קנויה על העבודה במסגרת משמרות לילה, שכן זכות מעין זו שהייתה להם, נגדה את הוראות החוק ולכן הם גם לא זכאים לתשלום פיצוי עבור הפגיעה לכאורה בזכות מעין זו, גם היא הוגדרה במסגרת הסכם עבודה שנחתם עמם.

יש לך שאלות לגבי משמרות לילה במקום העבודה שלך? רוצה לקבל סיוע אישי?
ליחצו כאן לפניה אל עורך דין המתמחה בדיני עבודה וקבלת יעוץ משפטי מיידי!


עדכון אחרון: 27/01/2019 08:57   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!