{if 0} {/if}

התפטרות עקב מעבר דירה ליישוב מרוחק והזכות לקבל פיצויים - אימתי ובאילו תנאים?
התפטרות עקב מעבר דירה והזכות לקבל פיצויים - אימתי ובאילו תנאים?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

מגיע לך לקבל פיצויים בעת מעבר דירה?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (43) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 43 reviews
Hebrew

בכל יום אנו מקבלים פניות של עובדות ועובדים מכל רחבי המדינה, שמבקשים לדעת ולהבין יותר על הזכות להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים בגלל מעבר דירה ליישוב המרוחק ממקום עבודתם. חלקם עוברים דירה בעקבות נישואים, אחרים עוברים בעקבות בן הזוג ומאד סיבות רבות ומגוונות.

החוק בישראל מאפשר בחלק מהמקרים להתפטר מהעבודה ולזכות בתשלום פיצויים בדין מפוטר, בעקבות מעבר דירה ובתנאים המיוחדים הקבועים במסגרת חוקי העבודה. לאור ריבוי פניות בנושא, החלטנו לכתוב ולהסביר באופן מפורש מתי ניתן להתפטר ולקבל פיצויים בעקבות החלפת מקום מגורים.

לאורך החיים ייתכנו מצבים שיחייבו את הפרט לבצע שינויים בחייו לרבות שינוי של מקום המגורים בדומה, לאור שיקולים שונים גם המדינה יכולה לעודד את תושביה לבצע מעברים מסוג זה.

באופן זה לפעמים נוצר גם צורך להתפטר ממקום עבודה בעקבות מעבר זה, במיוחד כאשר המרחק גדול מדי בשביל להמשיך לבצע את התפקיד כהלכה. יחד עם זאת, לא כולם יודעים מתי קמה זכאות מסוג זה.

חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג - 1963 קובע רשימה שלמה של נסיבות בהן גם התפטרות תזכה בפיצויי פיטורין ולא רק פיטורים ביוזמת המעביד.

באופן זה החוק קובע מספר תנאים שאם אחד מהם מתקיים, אדם שהתפטר ממקום עבודתו לאור העברת דירה למקום שמרוחק יותר מארבעים קילומטר ממקום העבודה יהיה זכאי לפיצויים. חובה לדעת שבכל המקרים הקבועים בחוק על העובד לתת למעבידו הודעה מוקדמת כפי שהוא מחויב לה בהתאם לדיני העבודה.

הפיצויים צריכים להיות משולמים לעובד עם סיום יחסי העבודה בין הצדדים, למעט במקרים בהם החוק דורש שהעובד יתגורר בכתובת החדשה שישה חודשים לפחות.

משמע מלבד באותם מקרים, הפיצויים צריכים להיות משולמים עד 15 יום ממועד סיום העבודה ואם בין היום ה-16 ל-30 על המעביד לשלם אותם בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאשר כל איחור מהיום ה-30 משמעותו הלנת פיצויי פיטורין הגוררים פיצויי למפוטר.

התפטרות בעקבות נישואין והחלפת מקום מגורים

לפי החוק עובד יהיה זכאי לפיצויים אם: התפטר לצורך נישואים ועבר בעקבותיהם למקום אחר בישראל בו מתגוררים בן או בת הזוג, המרחק בין מקום המגורים הקודם והחדש הוא ארבעים קילומטר לפחות וכתובתו החדשה רחוקה יותר ממקום העבודה מכתובתו הקודמת.

התפטרות עקב מעבר דירה וקבלת פיצויים התפטרות עקב מעבר דירה וקבלת פיצויים התפטרות עקב מעבר דירה וקבלת פיצויים

החוק נחקק בתקופה שונה מהמציאות של היום בה חלק מהזוגות בוחנים את רצינות הקשר ביניהם גם במעבר למגורים משותפים טרם הנישואין, יחד עם זאת המחוקק מתייחס לנסיבות של נישואין בלבד ולא לבחינת רצינות הקשר.

ההלכה של בתי הדין לעבודה קובעת שבכל מקרה לצורך קבלת הפיצויים יש להראות קשר סיבתי סביר בין העתקת מקום המגורים לצורך הנישואין לקבלת הפיצויים.

בדומה, על העובד מוטלת החובה להראות שהמעבר מלווה בכוונה לגור במקום החדש באופן קבוע ולא באופן חולף.

בפסק הדין ע"ב 1363/05 ליאון נ' אלרם שיווק ושירותים בע"מ השאלה המרכזית שנבחנה היא, האם התובע התפטר מעבודתו לכבוד נישואיו בהתאם להוראות החוק.

התובע עבד אצל הנתבעת במשך עשר שנים וטוען כי התפטרותו מעבודתו היא בשל העתקת מקום המגורים שלו מירושלים לרעננה.

לטענת הנתבעת ההתפטרות של התובע לא הייתה לשם הנישואין משום שאלו באותה תקופה לא היו על הפרק והוא הציע לה נישואין רק מאוחר יותר.

כבוד שופטת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים הגברת רונית רוזנפלד קובעת שעובד שעבר לגור בעיר שבה מתגוררת בת הזוג שלו לא זכאי לקבל פיצויים בגין ההתפטרות.

אומנם המציאות השתנתה מאז שנחקק החוק לפני מספר עשורים וכיום פעמים רבות בני זוג נוטים לבחון את רצינות הקשר ביניהם על ידי מגורים משותפים טרם החתונה אך החוק לא השתנה ולכן בית הדין לא יכול להחליט על דעת עצמו לשנות את המצב.

בפסק הדין ע"ב 2144/05 בזברוש נ' נויהאוז תכשיטים בע"מ התובעת טוענת שמגיעים לה פיצויי פיטורין משום שהפסיקה את עבודתה אצל הנתבעת בשל מעבר מגורים לרגל נישואיה.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בראשות כבוד השופטת חנה בן יוסף קובע שהתובעת אינה זכאית לקבלת פיצויי הפיטורין משום שהיא נעדרה מעבודתה קודם כל בשביל חופשה שבמהלכה התחתנה.

בית הדין שוכנע שהמעבר שלה לעיר אחרת נעשה באופן זמני בלי כוונה כנה אלא רק לצורך קבלת פיצויים גרידא.

>>> הפורום הגדול בישראל לדיני עבודה <<<

התפטרות בעקבות מעבר דירה ליישוב חקלאי

החוק מאפשר גם קבלת פיצויי פיטורין כאשר העובד התפטר לרגל מעבר מישוב שאינו חקלאי ליישוב חקלאי, או מיישוב שאינו באזור פיתוח לאחד שבאזור פיתוח.

ישוב חקלאי לפי החוק הוא כזה שרוב תושביו עוסקים בחקלאות כדוגמת מושב או קיבוץ. רוב היישובים שבאזורי פיתוח הם מושבים, ישובים ועיירות פיתוח שנמצאות בנגב, אילת, הגולן, הגליל העליון והגליל  התחתון.

תקנות החוק מתייחסות גם למעבר ליישובים שנמצאים בשטחי יהודה ושומרון. מטרת סעיפים אלו היא לעודד אנשים המעוניינים לעבור לאזורים שנמצאים במגמת פיתוח לעשות את הצעד על ידי הבטחת פיצויי פיטורים כדי שלא ימנעו מביצוע המעבר מהחשש שלא יקבלו פיצויי פיטורים. החוק מחייב שהמעבר יהיה לתקופה של שישה חודשים לפחות. 

פסק הדין ד"מ 5712/06 גרינולד נ' עמותת לב בנימין עסק בשאלת תשלום הפיצויים בגין התפטרות כתוצאה ממעבר מגורים מישוב לא חקלאי ליישוב חקלאי.

לעומת זאת לטענת הנתבעת מעבר מהתנחלות אחת לשנייה לא מזכה בפיצויי פיטורין. התובעת עבדה אצל הנתבעת מיולי 2003 עד דצמבר 2005 ועברה מהיישוב עלי לראש צורים שם היא גרה יותר משישה חודשים.

כבוד שופטת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים שרה שדיאור מתייחסת לכך שהיישוב עלי אינו מוגדר כיישוב חקלאי אך הוא התנחלות, ראש צורים הוא קיבוץ אך רוב משפחותיו אינן עוסקות בחקלאות. יחד עם זאת, היא קובעת שלאור העובדה שראש צורים הוא כן קיבוץ היא קובעת שהמעבר של התובעת ליישוב כן מקיים את החוק ולכן פוסקת לטובתה פיצויים.

פיצויים עקב מעבר דירה לרגל עבודה בשירות הציבור

נסיבות אחרות בהן עובד יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורין בעקבות מעבר דירה הן כאלו שבהן הדבר נעשה עקב העברה בתפקיד של בן זוג שמשרת באופן קבוע בצבא הגנה לישראל, במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר והמרחק בין מקום המגורים החדש והישן הוא ארבעים קילומטר לפחות.

תנאים אחרים שיאפשרו את קבלת הפיצויים הם התפטרות בעקבות בן זוג שעובר בשירות המדינה או בגוף ציבורי אחר שהיחידה בה הוא עובד עברה לירושלים בעקבות החלטת ממשלה ומקום המגורים הקודם רחוק מירושלים ארבעים קילומטר לפחות.

כל התנאים הללו מטרתם לקדם את האינטרסים של עבודה בשירותים הציבוריים תוך עידוד על שמירה על התא המשפחתי.

באופן זה גם החוק מאפשר קבלת פיצויים גם לפרט שהתפטר בעקבות הצטרפות לבן זוג שיוצא לשליחות של מעבר לשישה חודשים לחוץ לארץ בשליחות הקרן הקיימת לישראל, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית או בשליחות המדינה והמעביד של בן הזוג סירב לתת לו הזדמנות לצאת לחופשה ללא תשלום.

יש לך שאלות לגבי החלפת מקום מגורים והזכות לקבל פיצויים בהתפטרות?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין המתמחה בזכויות עובדים!


עדכון אחרון: 08/12/2013 12:05   
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה    תשלומים לפי חוק   
קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
עברה לגור בהתנחלות ותבעה פיצויים - עובדת תבעה פיצויים בדין מפוטר לאחר שעברה להתגורר בהתנחלות, ובית הדין לעבודה קיבל את תביעה וחייב את המעסיק לשלם לה את מלוא זכויותיה על פי חוקי העבודה...
ליחצו כאן להוספת תגובה
1. פיצוי התפטרות עקב מעבר מהעיר
לאור מה שכתבתם פה,אני שואלת האם גם לי מגיע הפיצויים:עברתי מאילת לכרמיאל לאחר 5שנים כמנהלת בישרוטל והנ״ל לא הסכימו לשלם לי פיצויים בטענה שעברתי לעיירת פיתוח זה כסף שהתבססתי עליו בזמן ההוא(הייתי חד הורית עם תינוק ובשל כך עברתי לצפון קרוב למשפחה האם יש סיכוי שאקבל את כספי אם אתבע?
סגור
הוסף תגובה

מירב 08/12/2013 14:46
סגורסגור

פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!