{if 0} {/if}

יעוץ למעסיקים והעסקת יועץ משפטי לצורך ליווי החברה בענייני עבודה! כל המידע בפורטל זכויות העובדים...
יעוץ למעסיקים והעסקת יועץ משפטי לצורך ליווי החברה בענייני עבודה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

יעוץ משפטי וליווי משפטי קבוע למעסיקים

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (58) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 58 reviews
Hebrew

מעסיקים רבים הנם מנהלי חברות פרטיות או ציבוריות, ורובם ככולם יודעים לנהל את העסק שלהם בצורה טובה. מצד שני, רק מעט מהמעסיקים יודעים ומכירים את זכויות העובדים בכל הנוגע לחוקי העבודה הנהוגים בישראל.

לפי הסטטיסטיקה, לפחות 1 מכל 2 תביעות המוגשות לפני בית הדין לענייני עבודה כרוכה בצורה כלשהי בקיפוח זכויות העובד מפאת חוסר ידע וחוסר תשומת לב של המעסיק לקביעות החוק.
 
בדיוק מהסיבה הזאת חשוב לכל מעסיק לקבל יעוץ משפטי ולעיתים אף ליווי משפטי קבוע מעורך דין בקיא ומנוסה בדיני עבודה.

מבחינת החוק, מחויב המעסיק לדאוג לזכויות הסוציאליות של העובדים. בדרך למילוי חובותיו ייתכן ויתעוררו שאלות הדורשות ייעוץ משפטי שמטרתו למנוע מצב בו יפעל המעסיק בניגוד לחוק.

מעסיק יקר: במסמך שלפניך תמצא נקודות עיקריות וחשובות מתוך דיני העבודה, כאשר חלק ניכר מהבעיות שצצות בשגרת העבודה נוגעות לעניינים אלה.

אנו ממליצים לכל מעסיק / מנהל חברה לפנות לקבלת ייעוץ משפטי שוטף מעורכי הדין של פורטל זכויות העובדים, אם לצורך מתן מענה לבעיה מקומית ביחסים מול אחד העובדים ואם על מנת לקבל ליווי משפטי קבוע – הכל על מנת להימנע מהפרת החוק ופגיעה בזכויות העובד, תוך שמירה קפדנית על האינטרס שלך כמעסיק.

יעוץ למעסיקים בנושא שכר עבודה והלנת שכר

חובת המעסיק בתחום זה הינה לשלם שכר לעובד עד היום התשיעי לחודש שלאחר חודש העבודה. השכר המינימאלי מתעדכן בהתאם לחוק שכר מינימום וניתן לשלמו לפי שעה, יום, חודש או תפוקה. במקרה של אי תשלום במועד, העובד זכאי לפיצויי הלנת שכר העשויים להגיע לכ–40% מהסכום הנתבע.

דוגמה למקרה בו נזקק המעסיק לייעוץ היא כאשר מעסיק משלם לעובד בכל תשיעי לחודש עבור החודש הקודם, אך העובד התפטר ועזב עבודתו, למשל, ב–15 לחודש יוני. המעסיק שאל האם לשלם עבור ששת הימים ביוני או שניתן לדחות התשלום ל–9 ביולי.

התשובה הייתה כי בעיכוב התשלום עבור ימים אלו יכול העובד לתבוע את המעסיק בגין הלנת שכר.

יעוץ למעסיק בעניין חופשה שנתית וחופשת מחלה

חוק חופשה שנתית התשי"א 1951 קובע כי בארבע השנים הראשונות זכאי העובד לשבועיים חופשה בשנה והחל מהשנה החמישית אורך החופשה גדל בהתאם לוותק.

אם העובד סיים עבודתו ובמהלכה לא מימש את החופשה, הוא זכאי לפדיון ימי החופשה בגין שלוש שנות העבודה האחרונות. שאלת מעסיק שהתעוררה בעניין זה הייתה האם עובד המבקש לקבל תשלום יחסי של החופשה השנתית בכל חודש זכאי לכך.

דוגמא: במסגרת יעוץ משפטי נמסר למעסיק כי מועד מימוש ימי החופשה נקבע על ידי המעסיק, כך שאין הוא מחויב לבקשת העובד, אך אם הוא מסכים לכך, ניתן לשלם את פדיון החופשה בכל חודש.

קיימת חשיבות רבה לציות לחוק בעניין החופשה השנתית; כך למשל, עובד המועסק מעל שנה במשרה מלאה צבר 10 ימי חופשה, וביקש חופשה מן המעסיק בהתראה של חודש מראש. המעסיק סירב, ולאחר זמן מה, סירב בשנית גם כאשר ביקש העובד חופשה במועד אחר.

במקרה זה, זכאי העובד ל-10 עד 12 ימי חופשה לפי חוק חופשה שנתית ולכן המעסיק אשר סירב לאשר את החופשה פעל בניגוד לחוק ואף נחשב כעובר עבירה פלילית לפי סעיף 28 לחוק חופשה שנתית.

לגבי חופשת מחלה - אם עובד נעדר בגלל מחלה הוא זכאי לתשלום עבור תקופת המחלה – שלו או של אחד מבני משפחתו. דמי מחלה משולמים עבור עד יום וחצי לכל חודש עבודה ועד מקסימום 90 ימים.

לדוגמא: מעסיק נתקל במקרה בו עובד ששבר את רגלו במהלך רחיפה במצנח נזקק למנוחה במשך שבוע. המעסיק טען כי ההיעדרות נובעת מסיכון שלקח העובד באופן מודע ולכן אין הוא חייב לשלם דמי מחלה.

לפי יעוץ המשפטי פרטני שניתן לו, הובהר כי החוק מגדיר מחלה כאי כושר זמני או קבוע של עובד לבצע עבודתו בגלל מצב בריאות לקוי. מאחר שתנאי זה מתקיים במקרה שבירת הרגל, והחוק לא מגביל את העובד לעסוק בתחביבים מסוכנים, חובת המעסיק לשלם את דמי המחלה.

קיראו בהרחבה: כמה ימי חופש מגיעים לעובד/ת בשנה?

יעוץ למעסיק בענייני פנסיה

החל מחודש ינואר 2008 חובתו של כל מעסיק לבטח את כל העובדים בעלי הוותק של 6 חודשי עבודה בפנסיה חובה. אם המעביד אינו מבטח את העובד בביטוח פנסיוני, זכאי העובד לתבוע את הסכומים בגין שנות עבודתו אשר במהלכן לא קיבל את דמי הפנסיה כחוק.

מעסיק אשר אינו מבטח את העובדים בביטוח פנסיוני מסכן עצמו בתביעה כספית מצד העובד ואף בקבלת קנסות אכיפה של משרד התמ"ת.

סכום התביעה עלול להגיע אף למאות אלפי שקלים מאחר שבחישובו נלקחים בחשבון התשלומים להם היה זכאי העובד מקרן הפנסיה במקרה נכות או מוות. בתום תקופת ההעסקה יכול העובד לתבוע תשלום פנסיה עבור השנתיים האחרונות, ובמהלך העבודה – זכותו לתבוע דמי פנסיה עבור שבע השנים האחרונות.

הצורך בקבת יעוץ משפטי בנושא מתעורר לדוגמא במקרים שבהם שולם שכר שעתי המשתנה מחודש לחודש, והמעסיק לא ידע כיצד לקבוע את השכר המבוטח. במקרה זה על המעסיק לדעת כי יש לעדכן את השכר בכל חודש ולחשב את דמי הפנסיה שייגבו מן המעסיק עבור אותו חודש.

יעוץ למעסיקים בענייני פיטורין ותשלומי פיצויים

חובת המעסיק למסור לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטוריו. מעסיק שאינו ממלא חובה זו יחויב בתשלום פיצוי לעובד עבור ימי ההודעה המוקדמת. הדרישה לקבלת יעוץ משפטי בעניין זה מבחינת המעסיק יכול הלעלות כאשר עולה השאלה האם ניתן למסור הודעה מוקדמת יותר מ–30 יום טרם הפיטורין.

במקרה כזה, עורך הדין ישיב כי החוק דורש מהמעסיק מינימום 30 יום של הודעה מוקדמת ולכן ניתן למסור את ההודעה יותר מ–30 יום כאשר מועד הפיטורין מצוין בכתב.
 
חוק פיצויי פיטורין התשכ"ג 1963 קובע כי עובד שהתפטר בגין הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, התפטרותו תיחשב כפיטורין על ידי המעביד, והוא יהיה זכאי לפיצויים. אם העובד מוכיח כי אכן התבצעה נגדו הרעת תנאים, כמו הפחתת שכר, אי תשלום דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה ודמי חופשה - הוא יכול להתפטר ולתבוע פיצויי פיטורין.

לחילופין, יוכל העובד לספוג את הרעת התנאים ולתבוע את המעסיק במסגרת בית הדין לעבודה. במקרה זה יזדקק המעסיק לייצוג משפטי של עורך דין לדיני עבודה כמובן, שאז עשוי היועץ המשפטי הקבוע של החברה לייצג אותו.

כך למשל, נזקק מעסיק מסויים לקבלת יעוץ משפטי אישי לאחר שהפסיק להעסיק את העובד במסגרת שעות נוספות. שאלתו הייתה האם נחשב צעד זה להרעת תנאים המזכה את העובד בפיצויי פיטורין. התשובה הייתה כי מאחר שהמעסיק הוא המחליט לגבי הצורך בשעות נוספות, ביטולן אינו נחשב להרעת תנאים. הרעת התנאים במקרה זה היא אי תשלום עבור שעות נוספות.

קיראו בהרחבה: להתפטר ולקבל פיצויים

יעוץ בענייני החזר הוצאות נסיעה

המעסיק מחויב לשלם לעובד את הוצאות הנסיעה לפי תעריף התחבורה הציבורית מבית העובד למקום העבודה או לפי כרטיס 'חופשי חודשי'. יעוץ משפטי שנדרש בהקשר זה היה לגבי מלצרית המסיימת את המשמרת בחלק מן הימים בשבוע בשעות הקטנות של הלילה ואז נאלצת לחזור במונית. עם זאת, משלם המעסיק לפי מחיר נסיעה באוטובוס. האם הוא פועל כחוק?

התשובה הייתה כי לפי תקנות עבודת נשים התשמ"ו – 1986, במקום עבודה בו עובדים במשמרות יספק המעביד לעובדת בלילה אמצעי תחבורה אל מקום העבודה וממנו אם אין אפשרות להשתמש באמצעי תחבורה אחרים. לפיכך, בשעות בהן האוטובוסים אינם פועלים, חובת המעסיק לממן לעובדת את מלוא תשלום הנסיעה במונית לביתה.

פורטל זכויות העובד מזמין מעסיקים באשר הם לפנות ולקבל יעוץ משפטי אישי, בענייני זכויות העובדים וחובותיהם לפי חוקי העבודה בישראל.

אנו מעניקים שירותי ליווי משפטי קבוע לחברות ובעלי עסקים שרוצים להקפיד בהגנה על זכויותיהם של העובדים ולהמנע מהפרות מיותרות של חוקי העבודה.

ליחצו כאן למידע נוסף אודות השירות המשפטי שאנו מציעים למעסיקים!


עדכון אחרון: 30/08/2017 13:48   
קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
פוליטיקה נקייה - בכל ארגון ובכל חברה יש פוליטיקה פנימית בין העובדים והמנהלים. המומחית למשאבי אנוש, רחל אפרים, מסבירה איך אפשר לעשות פוליטיקה ארגונית נקייה ואחרת...
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!