{if 0} {/if}

חדשות טובות לכולנו: אבות יכולים לצאת לחופשת לידה לפי חוק! עורכי הדין של פורטל זכויות העובדים מסבירים את הוראות החוק והכללים לגבי יציאת אב לחופשת לידה...
חופשת לידה לאבות בישראל: הכירות את הוראות החוק והזכויות המלאות
×
x

כלים לחיפוש עבודה

חופשת לידה לאבות - גם בישראל!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews
Hebrew

כידוע, כל עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה לפי סעיף 6 לחוק עבודת נשים. עם זאת, לא רבים מודעים לכך שגם האבות, קרי, בני הזוג של הנשים שזכאיות לחופשה לידה, עשויים להיות זכאים לחופשת לידה משלהם, בהתאם למספר חלופות שלכל אחת מהן יש תנאי זכאות משלה.

בדומה לאמהות, אותם אבות גם זכאים לקבל דמי לידה במהלך חופשת הלידה שלהם, בתנאי שהם שילמו דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים.

בנוסף לחופשת הלידה, האבות גם זכאים לחופשת אבהות, בת עד 5 ימים קלנדריים, כולל ימים בסוף השבוע, מלאחר יום הלידה, וזאת בנוסף להיעדרותם ביום הלידה עצמו. יודגש כי חופשת האבהות איננה נחשבת לחופשת לידה ועל כן היא איננה אינה באה במקום זכאותם של האבות לקבל חופשת לידה משלהם ובתשלום.

נכון לחודש מאי 2022, האב יכול לקחת חופשת לידה במקום חופשת הלידה של האם או במקביל לחופשת הלידה שלה וזאת כפי שנסביר בהמשך הסקירה שלפניך.

חופשת לידה לאב במקום יתרת חופשת הלידה של האם

האב זכאי לצאת לחופשת לידה כאשר האם בחרה לקצר את חופשת הלידה שלה, כך שהוא מחליף אותה במשך יתרת חופשת הלידה שלה שלא נוצלה על ידה וזאת בתנאי שהאם חזרה לעבודתה.

משך חופשת הלידה הכוללת, הן של האם והן של האב, לא יעלה על משך חופשת הלידה המלאה שהאם זכאית לקבל ואשר נקבע לפי משך תקופת עבודתה של האם אצל המעסיק שלה עד ללידה.

  • אם האם עבדה פחות משנה: האם תהיה זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות, מתוכה האב יהיה זכאי לחופשת לידה של 9 שבועות.
  • אם האם עבדה לפחות שנה: האם תהיה זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות (6.5 חודשים). 

אם האב עבד עד יציאתו לחופשת הלידה אצל אותו מעסיק במשך פחות משנה, הוא יהיה זכאי לחופשת לידה של 15 שבועות מתוך חופשת האם ואם הוא עבד אצלו לפחות שנה, הוא יהיה זכאי לחופשת לידה של 20 שבועות מתוך חופשת האם.

חופשת לידה לאב במקביל לחופשת הלידה של האם

לגבי לידות שאירעו מיום 7.4.2017 ואילך, האב זכאי לצאת לחופשת לידה בת שבוע ימים במהלך חופשת הלידה של האם ובמקביל אליה וזאת בתנאי שהאם הסכימה לוותר בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה שהיא היתה זכאית לקבל לפי החוק.

משך זכאותה של האם לקבלת דמי לידה נקבע לפי משך תשלומי דמי הביטוח הלאומי שהיא שילמה עד ליום הפסקת עבודתה:

  • אם ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים - זכאית לדמי לידה מלאים, עבור 15 שבועות.
  • אם ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה - זכאית לדמי לידה חלקיים, עבור 8 שבועות בלבד.

עוד בנושא: סקירה לגבי המצב בישראל

חופשת לידה לאב כאשר האם ילדה יותר מילד אחד

לגבי לידות של יותר מילד אחד שאירעו מיום 1.8.2018 ואילך, האב יהיה זכאי לחופשת לידה נוספת במשך עד שבועיים, מתוכם 7 ימים רצופים.

האב זכאי לקחת את חופשת הלידה הנ"ל החל מיום הלידה ובמקביל לאם. עם זאת, ימי חופשת הלידה של האב יופחתו מתקופת ההארכה של 3 שבועות נוספים שניתנים לאם עבור כל ילד נוסף שהיא ילדה באותה לידה.

כאמור, מדובר בחופשת לידה נוספת, כך שהאב זכאי לקבלה בנוסף לחופשת הלידה שלו במקום חופשת הלידה של האם או במקביל לה, כפי שצויין לעיל וכן בנוסף לחופשת האבהות.

חופשת לידה לאב שמטפל לבדו בילד עקב נכות או מחלה של האם

במקרה המצער שבו האב נאלץ לטפל לבדו בילד שנולד, מאחר שהאם עצמה איננה מסוגלת לטפל בו עקב נכות או מחלה, האב יהיה זכאי לחופשת לידה במקום האם וזאת בתנאי שניתן אישור בכתב מטעם הרופא של האם, המאשר שהיא איננה מסוגלת לטפל בילד בשל נכות או מחלה.

חופשת הלידה של האב תתחיל ביום שבו הוא החל לטפל לבדו בילד בשל הנכות או המחלה של האם, ותימשך לאורך יתרת חופשת הלידה של האם שלא נוצלה על ידה או יתרת החופשה שהיא היתה שוהה בה אם היא היתה זכאית לחופשת לידה.

במקרה זה האב גם יהיה זכאי לצאת לחופשה ללא תשלום, חל"ת, לאחר חופשת הלידה, אם האם לא ניצלה את זכאותה שלה לצאת לחל"ת.

חידוש: חופשת לידה לאב החל מ-15 שבועות לאחר הלידה

ביום 11.5.2022 הודיעו שר האוצר אביגדור ליברמן ושרת התחבורה מירב מיכאלי כי הם סיכמו ביניהם על מתן אופציה נוספת לחופשת לידה לאבות תוך תשלום דמי לידה, שימומנו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

בהתאם לחלופה החדשה, חופשת הלידה של האב לא תבוא על חשבון חופשת הלידה של האם, אבל הם לא יוכלו לצאת יחדיו לחופשת לידה, אלא האם תצטרך לחזור לעבוד בשעה שהאב יצא לחופשת הלידה שלו.  

האב יוכל לקחת את חופשת הלידה שלו החל מ-15 שבועות אחרי הלידה ועד 26 שבועות לאחריה. משך חופשת הלידה של האב עוד לא נסגר סופית, אולם הוא צפוי להיות לפחות שבועיים, כאשר השרה מיכאלי שואפת להגדיל אותו לחודש.   

עם זאת יודגש שהחלופה החדשה נועדה להיות מאושרת במסגרת תקציב המדינה לשנת 2023, ובתנאי כמובן שהממשלה הנוכחית תשרוד, ותגיע לאישור הסופי של תקציב זה בספטמבר 2022. לפיכך, ימים יגידו האם וכיצד החלופה החדשה תאושר סופית ותמומש בפועל.

קריאה נוספת בנושא: תשובות לשאלות בנושא חופשת הלידה


עדכון אחרון: 25/05/2022 14:52   
תגיות בעמוד:   נשים בעבודה    מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!