{if 0} {/if}

אם עברת דירה לאחר ובעקבות גירושין תוכל/י לקבל פיצויי פיטורין ואת שאר הזכויות של עובד/ת שפוטר/ה...
התפטרות לאחר גירושין עקב מעבר דירה הנה התפטרות בדין מפוטר
×
x

כלים לחיפוש עבודה

התפטרות בדין מפוטר עקב גירושין - אימתי?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (16) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 16 reviews
Hebrew

ברוב המקרים הליך גירושין הנו הליך בעל השלכות מרחיקות לכת על חייהם של בני הזוג המתגרשים, הילדים ובני המשפחה שסביבם. עיקר המחלוקות נוגעות לענייני חלוקת רכוש, משמורת ילדים והסדרי ראיה אולם לא אחת ישנן השפעות מרחיקות לכת גם ככל שהדבר נוגע למקום העבודה של בני הזוג שנפרדים.

בין יתר ההשלכות הללו, לעיתים אחד מבני הזוג נאלץ עקב הליך הגירושים לעבור למקום מגורים מרוחק ממקום מגוריו ועבודתו הנוכחיים, וכתוצאה מכך עליו להתפטר ממקום עבודתו הנוכחי.

הדבר קורה לדוגמא, כאשר האשה הופכת לאם חד הורית בעקבות הליך הגירושים ועל כן היא מבקשת לעבור להתגורר ליד הוריה ומשפחתה, על מנת שהם יסייעו לה בגידול ילדיה. או כאשר במסגרת הליך הגירושים על בני הזוג למכור את דירת המגורים המשותפת להם, וכתוצאה מכך ביכולתם לממן לעצמם מגורים רק במקום מרוחק ממקום מגוריהם הנוכחי.

עקרונית, הזכאות לקבלת פיצויי פיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קמה בשעה שהעובד פוטר וזאת לאחר שהוא עבד לפחות שנה אחת ברציפות. כך קובע סעיף 1 לחוק.

יחד עם זאת, החוק והתקנות שהותקנו לפיו מפרטים שורה של מקרים של התפטרות העובד שייראו לעניין החוק כפיטורים.

אחד מן המקרים הללו הנו כאשר העובד התפטר מאחר והוא נאלץ לעבור למקום מגורים מרוחק ממקום עבודתו בעקבות גירושיו כפי שתואר לעיל.

סעיף 8(3) לחוק פיצויי פיטורים

האפשרות להתפטר בדין מפוטר לאחר הגירושין נובעת מהשילוב של הוראות סעיף 8(3) לחוק פיצויי פיטורים, ותקנה 12(ז) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 וזאת כפי שנסביר בסקירה שלפניך.

סעיף 8(3) לחוק קובע כי לעניין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות מסיבות המצדיקות את העתקת מקום מגוריו של העובד.

תקנה 12(ז) לתקנות קובעת כי התפטרות עובד תיראה כפיטורים לפי סעיף 8(3) לחוק, התפטר מעבודתו עקב גירושיו והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, וזאת בתנאי שהוא גר ביישוב החדש לפחות ששה חדשים.

כלומר, על העובד לקיים 3 תנאים מצטברים על מנת שהתפטרותו תוכר כפיטורים לפי החוק:

  • ההתפטרות הנה עקב הגירושין.
  • מקום המגורים החדש מרוחק לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו החדש.
  • העובד התגורר ביישוב החדש לפחות חצי שנה.

נטל ההוכחה לקיום שלושת התנאים הללו מוטל על העובד. כלומר עליו להוכיח את קיומם בפני המעסיק. במידה והמעסיק מסרב לשלם לעובד פיצויי פיטורים, זכאי העובד להגיש תביעה כנגדו בגין כך בפני בית הדין לעבודה.

אולם בכל מקרה גם במסגרת הליך התביעה ומבחינת דיני הראיות, מוטל הנטל על העובד להוכיח את קיומם של שלושת התנאים המצטברים הללו.

ההתפטרות הנה עקב גירושין

התפטרות העובד חייבת להיות בשל רצונו לשנות את מקום מגוריו עקב הגירושים. כלומר, חייב להיות קשר סיבתי ביניהם, אותו עליו להציג בפני המעסיק שלו.

לפיכך, במידה ויוכח כי העובד התפטר בשל סיבה אחרת, כגון חוסר שביעות רצון מתנאי עבודתו או קבלת הצעת עבודה טובה יותר ביישוב החדש, סביר שייקבע כי התפטרותו איננה בגדר פיטורים המזכים אותו בפיצויי פיטורים.

כמו כן, רצוי שהעובד יעתיק את מקום מגוריו מיד לאחר הגירושים, על מנת לבסס את הקשר הסיבתי בין הגירושים להעתקת מקום המגורים. יחד עם זאת, במידה והתרחש שיהוי קל בהעתקת מקום המגורים, והעובד נימק זאת באופן סביר, אזי תביעתו לתשלום פיצויי פיטורים לא תידחה עקב כך.

כך לדוגמא, במסגרת הליך עד"מ 300284/98 יו.אס.אר מערכות אלקטרוניקה נגד מרשה אשר נקבע בהסתמך על ממצאי התיק, ובמיוחד ממכתבה של העובדת הסוציאלית אשר טיפלה בעובדת, כי העובדת התפטרה והעתיקה את מקום מגוריה בעקבות הגירושין והשיהוי בהעתקת מקום מגורים נבע מהיעדר מקום דיור הולם, ומהצורך לבקש מהגורמים הממשלתיים דיור בקרבת משפחתה עקב הטראומה שנגרמה לה כתוצאה מהגירושין.

מקום המגורים החדש מרוחק לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם

אין די בכך שהעובד עבר ליישוב חדש כדי שהתפטרותו תוכר כפיטורים, אלא על היישוב החדש להיות במרחק של לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם.

תקנה 12(ז) לתקנות קובעת כי מרחק 40 ק"מ בין שני הישובים יחושב כאמור בתקנה 12(א)לתקנות, אשר קובעת כי יש לחשב מרחקים אלו כפי שמצוין בפרסומי מרחקי דרך של מחלקת המדידות במשרד העבודה.

העובד יכול להוכיח את העתקת מגוריו ליישוב החדש באמצעות אישורים שונים ולרבות:

  • אישור תושב מקום, המונפק על ידי מטעם הרשות המוניציפלית של היישוב והמעיד כי התובע הוא תושב המקום.
  • תו חניה בתחומי העיר שהונפק לעובד בתוקף היותו תושב העיר.
  • הסכם שכירות או הסכם מכר המעידים כי העובד מתגורר ביישוב החדש.
  • אישור תשלום ארנונה המעיד על מקום מגוריו החדש של העובד.

העובד התגורר ביישוב החדש לפחות חצי שנה

אין די בכך שהעובד עבר ליישוב החדש באופן זמני כדי שהתפטרותו תוכר כפיטורים. לשם כך עליו להתגורר ביישוב החדש זמן ממושך ולפחות במשך חצי שנה.

העובד יכול להוכיח זאת לרבות באמצעות הסכם המכר או השכירות, אישורי תשלומי ארנונה, מים, חשמל וכדומה.

התגרשת ונאלצת לעבור דירה?

כפי שנסיבות החיים מלמדות, אחד מבני הזוג לרוב עובר דירה לאחר ובעקבות הגירושין. במקרה כזה, אם מקום המגורים החדש שלך יהיה במרחק העולה על 40 קילמוטרים ממקום המגורים הקודם, עומדת בפניך האפשרות להתפטר ממקום העבודה בדין מפוטר.

המעסיק אינו יכול לעמוד בפניך שכן הוראות החוק בנושא זה ברורות וחד משמעיות. אם החלטת להתגרש ולעבור דירה, ניתן להגיש מכתב התפטרות ולציין במסגרתו כי הסיבה להתפטרות הנה מעבר דירה ליישוב מרוחק, מעבר שנבע עקב גירושין כאמור.

החל מרגע מסירת מכתב ההתפטרות למעסיק מתחילה תקופת ההודעה המוקדמת, שלאחריה יערך גמר חשבון מול המעסיק ובתוך פרק הזמן הקבוע בחוק יהיה על המעסיק לשלם לעובד/ת את פיצויי הפיטורין המגיעים מכוח חוק.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 072-334-2000


האם הבנת את הזכות לקבל פיצויים במעבר דירה לאחר גירושין? כן תודה. הכתבה מפורטת וברורה מאד. כן אבל נשארו לי עוד כמה שאלות בנושא. לא ממש, חסר בכתבה הרבה מידע חשוב.
עדכון אחרון: 03/09/2017 10:53
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!