{if 0} {/if}

הכירי את דרך המלך להגשת תביעה לתשלום הפרשי דמי הלידה שמגיעים לך לפי חוק...
תביעה לתשלום הפרשי דמי לידה - כך עליך לפעול להשלמת דמי הלידה!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

רוצה לקבל הפרשי דמי לידה? כך תפעלי!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (10) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 10 reviews
Hebrew

חושבת שמגיע לך לקבל דמי לידה גבוהים מאלה ששולמו לך בפועל? את לא לבד.

נשים רבות לאחר הלידה מגישות תביעה לביטוח הלאומי לצורך השלמת דמי הלידה שמגיעים להן ובסקירה המפורטת שלפניך, נסביר בדיוק איך לעשות את זה.

עובדת, שכירה או עצמאית, שיצאה לחופשת לידה, זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תשלום דמי לידה, שאמורים להחליף את שכר העבודה שלה בתקופת חופשת הלידה. יצויין כי גם גברים שחולקים עם נשותיהם את חופשת הלידה, זכאים לקבל דמי לידה בכפוף לתנאי הזכאות לכך.

שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה המשכורת של העובדת ועד לסכום מקסימלי ליום, כאשר נכון לשנת 2017, מדובר בסך של 1,459.5 ש"ח ליום. החישוב נעשה לפי 100% מהשכר ברוטו של העובדת, לפי שלושת החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת הלידה.

דמי הלידה משולמים לעובדת באמצעות תשלום חד-פעמי, באמצע תקופת חופשת הלידה וזאת לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים (בלידה ראשונה) או לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

מהם תנאי הזכאות להגשת הפרשי דמי לידה?

ישנם מצבים שבהם העובדת השכירה זכאית להגיש תביעה לתשלום הפרשי דמי לידה בפני המוסד לביטוח לאומי.

ניתן להגיש תביעה כאמור בהתקיים אחד מבין שני התנאים הבאים:

  • לאחר תשלום הקצבה מהביטוח הלאומי, המעסיק שילם לעובדת, במהלך 11 החודשים מיום הזכאות הראשון לתשלום הקצבה, תשלום נוסף, כגון דמי הבראה, ביגוד, בונוס, אשר מתייחס גם לתקופה שלפיה חושבה הקצבה וסכום התשלום הנוסף עולה על רבע משכר המינימום. כלומר, יותר מ-1,250 ₪ נכון לחודש נובמבר 2017.
  • המעסיק שילם לעובדת הפרשי שכר, עבור תקופת עבודה שקדמה לתשלום הקצבה מהביטוח הלאומי.

כיצד מגישים את התביעה לקבלת הפרשי דמי לידה

לשם קבלת הפרשי דמי הלידה יש למלא טופס תביעה להפרשים המוכר בשם טופס 363, אותו ניתן גם להוריד מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, ולצרף לו את תלוש השכר שבו מופיע התשלום הנוסף או ההפרשים ששולמו לעובדת על ידי המעסיק.

את טופס התביעה ותלוש התביעה יש לשגר למחלקת אמהות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריי העובדת וזאת תוך 12 חודשים מיום תשלום ההפרשים על ידי המעסיק.

ניתן לשגר את הטופס באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או לשלוח אותו בדואר, בפקס, או להניח בתיבת השירות שבסניף המוסד לביטוח לאומי.

פקיד התביעות בסניף המוסד לביטוח לאומי יבדוק את התביעה ויחליט האם אכן מגיעים לעובדת הפרשי דמי לידה וזאת לפי שיקול דעתו המקצועי.

הוחלט לדחות את התביעה שלך להפרשי דמי לידה?

במידה ופקיד התביעות הביטוח הלאומי דחה את תביעת העובדת לקבלת הפרשת דמי לידה, העובדת יכולה לנסות לשנות החלטה זו באמצעות פניה לוועדת התביעות של המוסד לביטוח לאומי או לבית הדין האזורי לעבודה.

פניה לוועדת התביעות האזורית של המוסד לביטוח לאומי

ניתן לפנות לוועדת התביעות בבקשה לבדיקה מחודשת של החלטת פקיד התביעות וזאת תוך 6 חודשים ממועד קבלת החלטת פקיד התביעות. חברי ועדת התביעות הנם 3 אנשי ציבור שמונו על ידי מועצת הביטוח הלאומי.

לשם כך יש להגיש טופס פנייה לוועדת תביעות בל/910 , בפני סניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגורי העובדת. לחילופין ניתן גם לשלוח את הטופס אל אגף חקיקה-גמלאות, המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13, ירושלים 91909.

דיוני הוועדות מתקיימים בסניפי הביטוח הלאומי בתל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע, פעם בחודש, על סמך מסמכים בלבד, ללא נוכחות הפונה או פקיד התביעות, ויכולים לפנות אליהן אזרחים מכל הארץ.

יחד עם זאת, חשוב לדעת שהוועדה אינה מוסמכת לשנות את החלטתו של פקיד התביעות, אלא רק להמליץ לו לשקול אותה מחדש ותו לא.

במסגרת הליך דב"ע נג/78-0 חווה פייגלשטוק נגד המוסד לביטוח לאומי קבע בית הדין הארצי לעבודה כי ועדת התביעות אינה גוף שיפוטי או מעין שיפוטי והיא אינה מוסמכת לקבוע עובדות ולהחליט החלטות בתביעות המוגשות למוסד לביטוח לאומי.

תפקידה מצטמצם למתן חוות דעת לפקיד התביעות, כאשר לחוות הדעת שלה יש משקל מסייע בלבד. פקיד התביעות חייב להביא בחשבון בשיקוליו את חוות הדעת של ועדת התביעות, אך אין הוא חייב לאמץ אותה כמות שהיא.

כלומר, אם החליט פקיד התביעות לדחות תביעה, והתובע דרש להגיש את התביעה לפני ועדת תביעות, רשאי פקיד התביעות לשנות את החלטתו לאחר קבלת חוות דעתה של הועדה, אך אין הוא חייב לעשות כן ובוודאי שאין נשללת ממנו סמכות ההחלטה מחדש במקרה שכזה, ואין היא עוברת לוועדת התביעות.

ועדת תביעות אינה ערכאת ערר על החלטת פקיד התביעות אלא הנה גוף מסייע בלבד.

בהתאם לאמור לעיל, פרוטוקול החלטת הוועדה יועבר לפקיד התביעות, שמחויב לבחון שוב את עמדתו לנוכח נימוקיה והמלצותיה של הוועדה, אך אין הוא חייב לשנות את החלטתו במידה והוועדה המליצה לקבל את תביעת העובדת.

במידה והוועדה המליצה לקבל את תביעת העובדת ואילו פקיד התביעות החליט שלא לקבל את המלצת הוועדה, עליו לנמק את החלטתו. לאחר קבלת ההחלטה ישלח פקיד התביעות מכתב תשובה לעובדת, המיידעת אותה לגבי המלצת הוועדה והחלטת הפקיד.

פניה לבית הדין האזורי לעבודה

ניתן להגיש תביעה לביטול החלטת פקיד התביעות בפני בית הדין האזורי לעבודה וזאת תוך 12 חודשים מיום קבלת החלטת פקיד התביעות. מוטב לפנות להליך המשפטי בייצוג של עורך דין מנוסה בתחום דיני העבודה ולא באופן עצמאי.

מנתונים אוביקטיביים שנאספו לאורך השנים האחרונות עולה כי פניה לבית הדין לעבודה בייצוג משפטי הולם מגדילה את הסיכויים של התביעה להתקבל באופן ניכר.

יודגש כי הזכות להגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה נשמרת לעובדת גם אם היא פנתה במקביל לוועדת התביעות של המוסד לביטוח לאומי, אולם הפניה לוועדת התביעות אינה דוחה את המועד הקבוע בחוק להגשת התביעה לבית הדין האזורי לעבודה, ועל כן יש להגיש את התביעה בכל מקרה תוך 12 חודשים מיום קבלת החלטת פקיד התביעות.

על החלטת בית הדין האזורי לעבודה ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה שבנמצא בירושלים.

מחשבון דמי לידה לשימוש חופשי


האם דמי הלידה שולמו לך במלואם? כן בהחלט. בדיוק כמה שהייתי צריכה לקבל ובמועד. כן, אבל רק לאחר שפניתי אל המוסד לביטוח לאומי. ממש לא. שולמו לי דמי לידה חלקיים ומגיעה לי השלמה.
עדכון אחרון: 07/11/2017 08:28   
תגיות בעמוד:   נשים בעבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!