{if 0} {/if}

הכירי את הדרך הבטוחה לביטול תקופת ההמתנה לקבלת דמי אבטלה לאחר התפטרות לטיפול בילד/ה...
כך תבטלי את 90 ימי ההמתנה לדמי אבטלה לאחר התפטרות לטיפול בילד!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

רוצה לבטל את 90 ימי ההמתנה לדמי אבטלה?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (21) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 21 reviews
Hebrew

אמהות רבות בוחרות להתפטר לצורך טיפול בילד בהתאם לחוק. חוק הביטוח הלאומי קובע באופן רשמי כי אמהות אלה ידרשו להמתין 90 ימים בטרם יוכלו לקבל דמי אבטלה.

בעבר לא היתה לאמהות הרבה ברירה אחרת, אלא להמתין את אותם 90 ימים למרות האבסורד. בשנים האחרונות חלה מגמה ברורה לטובת אותן אמהות, כאשר פקידי המוסד לביטוח לאומי נוהגים לאפשר לבטל את תקופת ההמתנה או לכל הפחות לקצר אותה בצורה משמעותית.

הסיבה העיקרית לשינוי במגמה מבחינת המוסד לביטוח לאומי הנה מספר רב של פסקי דין שניתנו בבית הדין לעבודה, וקבעו במקרים רבים שיש לאפשר את קיצור תקופת ההמתנה לדמי אבטלה או ביטולה, לאחר התפטרות האם לשם טיפול בילדה הרך.

זאת ועוד, באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בעמוד שנותן תשובות לשאלות נפוצות לנשים לאחר הלידה ניתן למצוא את הדברים הבאים:

האם יולדת שהתפטרה זכאית לדמי אבטלה?

אישה שהתפטרה מעבודתה, לפני הלידה או אחריה, יראו בה כמי שהפסיקה את עבודתה מרצונה, כלומר תתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום שהפסיקה את העבודה (עליה להמציא אישור מהמעסיק). על-פי חוק פיצויי פיטורין התפטרות של יולדת דינה כפיטורין, אך היא אינה נחשבת כסיבה מוצדקת לעניין עזיבת העבודה לפי חוק ותקנות ביטוח אבטלה. יחד עם זאת, התפטרות של יולדת שנדרשת לעבוד שעות עבודה ארוכות, או משרה מפוצלת, או שמקום עבודתה מרוחק ממקום מגוריה, תוכר כהתפטרות מוצדקת, בכפוף לאישור המעסיק על דרישות המשרה.

בסקירה המפורטת שלפניך נסביר מה בדיוק את צריכה לעשות על מנת לבטל את 90 ימי ההמתנה, כך שתוכלי לקבל דמי אבטלה מיד לאחר התפטרותך לצורך טיפול בילד.

90 ימי המתנה לדמי אבטלה - על מה ולמה?

בין יתר המצבים שבהם המחוקק מאפשר להתפטר ולהיחשב כמפוטר לצרכי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, מוענקת אפשרות זו גם לאם עובדת שמעוניינת להקדיש את מירב זמנה לטיפול בילדה הרך, כאמור בסעיף 7(א) לחוק זה.

לפיכך, עובדת שהתפטרה לצורך טיפול בילד שלה תיחשב כמפוטרת לעניין חוק פיצויי פיטורים, באופן שיעניק לה את הזכות לקבל פיצויי פיטורים למרות שהתפטרה. אולם, כאשר מדובר בזכאותה של עובדת כזו לקבלת דמי אבטלה, המצב שונה לכאורה.

עקרונית, כדי לקבל את דמי האבטלה באופן מיידי לאחר סיום העבודה, על העובד להיות מפוטר מעבודתו וזאת בכפוף לעמידתו בתנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה, כגון צבירת ימי האכשרה וכדומה, בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג-1972.

אולם, במידה ומדובר בעובד שלא פוטר אלא התפטר מעבודתו מיוזמתו, יהיה עליו להמתין 90 ימים מהיום בו הוא הפסיק לעבוד, כדי לקבל דמי האבטלה.

זאת לאור סעיף 166(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, אשר קובע כך: "מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי שהייתה הצדקה לכך, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה; השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע מה ייחשב כהצדקה לענין סעיף קטן זה".

כאשר מדובר בעובדת שהגישה מכתב התפטרות והתפטרה לצרכי הטיפול בתינוק שלה, אזי, למרות שהיא נחשבת כמפוטרת, מבחינת חוק פיצויי פיטורים, מבחינת חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, היא עדיין נחשבת כמי שהפסיקה את עבודתה מרצונה כלומר, כמי שהתפטרה.

כתוצאה מכך, העובדת אמנם זכאית לקבל פיצויי פיטורים אולם היא איננה זכאית לקבל את דמי האבטלה באופן מיידי כמו שזכאי כל עובד שהתפטר, אלא עליה להמתין 90 ימים כדי לקבל אותם, כפי שנדרש מעובד שהתפטר והכל כמובן, בכפוף לעמידה ביתר תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה.

יחד עם זאת, תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג-1972, קובעת כך: "לענין סעיף 127ח(א) לחוק יראו התפטרות ממקום העבודה מהסיבות האמורות בסעיפים 6 או 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, כהצדקה להפסקת עבודה מרצונו של המבוטח".

סעיף 127ח(א) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968 הוחלף בסעיף 166 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

משמעות הדברים היא שכדי שאותה עובדת שהתפטרה לצורך הטיפול בילד שלה תוכל גם לקבל דמי אבטלה באופן מיידי, ללא תקופת המתנה, צריך שתתקיימנה לגביה גם אותן נסיבות שמצויינות בסעיף 6 או 11(א) לחוק פיצויי פיטורים.

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי התפטרות של עובד עקב מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו, כאשר לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות, תיחשב כפיטורים.

בן משפחה מוגדר כבן זוג, לרבות ידוע בציבור, ילד, לרבות מאומץ או חורג, הורה, נכד, סב או הורה של בן זוג הגר עמו ועיקר כלכלתו עליו.

סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי התפטרות של עובד עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או עקב נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו עובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודה, תיחשב אף היא כפיטורים.

במסגרת הליך דב"ע תש"ן/140-2 המוסד לביטוח לאומי נ' אוחנה קבע בית הדין הארצי לעבודה כי רשימת המקרים בהם העובד זכאי לדמי אבטלה באופן מיידי איננה סגורה, אולם לא כל מקרה שמזכה בפיצויי פיטורים עקב התפטרות טומן בחובו גם את הזכות לדמי אבטלה ב-90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה.

המסקנה הנובעת מכל האמור לעיל הנה כי ככלל, עובדת המתפטרת לשם טיפול בילד אינה זכאית לדמי אבטלה באופן מיידי, אלא אם כן המוסד לביטוח לאומי יראה את התפטרותה לאחר הלידה כמוצדקת.

לפי הפסיקה, הנסיבות בהן המוסד לביטוח לאומי יראה את ההתפטרות לאחר הלידה כמוצדקת עוסקים במקרים בהן תנאי העבודה של העובדת פוגעים ביכולת שלה לשהות עם התינוק שנולד לה ולטפל בו במשך היום.

מקרים מוצדקים להתפטרות לטיפול בילד וביטול תקופת ההמתנה

לפניך רשימה חלקית ובלתי סגורה של מקרים בהם ההתפטרות לצורך טיפול בילד תחשב כהתפטרות מוצדקת, שתאפשר לך לבטל את 90 ימי ההמתנה לדמי אבטלה.

  • מקום העבודה של האם דורש ממנה לעבוד במשך שעות עבודה ארוכות מאד
  • מקום העבודה של האם דורש ממנה לעבוד במשרה מפוצלת
  • מקום העבודה של האם דורש ממנה לעבוד במשמרות לילה
  • מקום העובדה דורש עבודה בסופי שבוע ובחגי ישראל
  • מקום העבודה של האם מרוחק מאד ממקום מגוריה
  • לעובדת אין הסדרי התחבורה שמתאימים לשעות הפעילות במקום העבודה ולמסגרות הטיפול הנדרשות בילד

דוגמאות שהוכרו בפסיקת בית הדין לעבודה

במסגרת הליך דב"ע 48/98-0 יפית גיסין נ' המוסד לביטוח לאומי קבע בית הדין הארצי לעבודה את ההלכה העקרונית לפיה התפטרות של עובדת לאחר הלידה של עובדת במטרה למצוא מקום עבודה שמתאים יותר כדי לטפל ולשהות שהות ממושכת יותר עם הילד, הנה התפטרות מוצדקת, שמזכה בקבלת דמי אבטלה באופן מיידי.

תיק זה עסק בעובדת שלפני הלידה עבדה עד לשעה 19:00 ולאחר הלידה ביקשה למצוא משרה חדשה עם פחות שעות עבודה.

במסגרת הליך ב"ל 119/01 אביגיל עזרא נ' המוסד לביטוח לאומי נקבע כי התפטרות של עובדת ממשרה שיש בה תנאי עבודה שאינה מתאימים לטיפול בילד, כגון שעות עבודה ארוכות, משמרות לילה, מרחק רב ממקום העבודה וכדומה, הינה התפטרות מוצדקת שמזכה בקבלת דמי אבטלה באופן מיידי וללא ימי המתנה.

במסגרת הליך עב"ל 1078/02 המוסד לביטוח לאומי נ. אביגיל טליקאר קבע בית הדין הארצי לעבודה כי התפטרות של עובדת לאחר הלידה על מנת לעבוד במשרה מלאה ללא שעות נוספות, בשעה שלפני הלידה היא עבדה משרה מלאה עם שעות נוספות רבות, הנה התפטרות מוצדקת ועל כן העובדת זכאית לקבל דמי אבטלה באופן מידיי, וללא תקופת 90 ימי המתנה.

במסגרת הליך עב"ל 1447/02 מרים אסייג נ. המוסד לביטוח לאומי נפסק כי שינוי משמעותי של שעות העבודה המזכה עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד בדמי אבטלה ללא תקופת המתנה הוא של שלוש שעות לפחות.

תיק זה עסק בעובדת שעבדה לפני הלידה 8.5 שעות, ולאחר הלידה ביקשה לעבוד 7 שעות, בעוד המעסיק הסכים ל-7.5 שעות. המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתה לדמי אבטלה בנימוק שאין המדובר בהתפטרות מוצדקת.

הן בית הדין האיזורי לעבודה והן בית הדין הארצי דחו את הערעורים שהגישה העובדת על החלטת המוסד לביטוח לאומי לגביה.

לפיכך, במידה והתקיימה אחת או יותר מהסיבות שבגינן ניתן לראות את התפטרות האם העובדת כהתפטרות מוצדקת, באפשרותה לפנות בכתב לסניף המוסד לביטוח לאומי שנמצא סמוך למקום מגוריה, ולבקש ממנו לקצר או לבטל את תקופת ימי ההמתנה.

לשם כך עליה לציין במסגרת מכתבה את הסיבה הרלוונטית, ולצרף לו אישור בכתב מטעם המעסיק שלה אשר מאשר את דבריה לגבי אותה סיבה.

דוגמא למכתב לביטול 90 ימי ההמתנה לדמי אבטלה

לכבוד: המוסד לביטוח לאומי, סניף אשקלון

א.ג.נ.

הנדון: בקשה לביטול תקופת 90 ימי ההמתנה לקבלת דמי אבטלה בשל התפטרות לצורך טיפול בילד

1. במקצועי הנני רואת חשבון, והנני מתגוררת באשקלון.

2. עד לאחרונה עבדתי במשרד רואי חשבון בתל-אביב, בין השעות 09:00 – 19:00, אם כי לעיתים קרובות נדרשתי גם להישאר לעבוד לאחר מכן בשעות נוספות, לאורך שעות הלידה, וזאת עקב לחץ ועומס עבודה רב.

3. ביום 1.3.2017 ילדתי את בני הבכור בשעה טובה ומוצלחת.

4. כאשר עמדתי לשוב לעבודתי עם תום חופשת הלידה שלי, ביקשתי מהמעסיק שלי לעבור למשרת אם, על מנת שאוכל להתפנות יותר לטיפול בבני. אולם בקשתי סורבה על ידו בנימוק שעומס העבודה הרב אינו מאפשר לו להיענות לבקשה זו.

5. לאור זאת וכן לאור המרחק הרב שבין ביתי באשקלון ומקום עבודתי בתל-אביב, וכן בשל רצוני כאמור להתמסר לגידול בני, לא היתה לי כל ברירה אלא להודיע למעסיק שלי על התפטרותי ביום 1.10.2017, וזאת בהתאם לסעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים. רצ"ב מכתב מטעם המעסיק שלי אשר מאשר את העובדות המתוארות לעיל, כנספח א'.

6. אשר על כן, ובנסיבות אלה, הנני לבקשכם לבטל את תקופת 90 ימי ההמתנה לקבלת דמי האבטלה המגיעים לי לפי החוק.

7. אודה לתשובתכם בהקדם האפשרי.

בברכה, האם הטריה, רו"ח.

קראי בהרחבה: שולחים אותך לראיונות עבודה אבל את רוצה להמשיך להיות בבית עם הילד? זה מה שאת יכולה לעשות...


האם הכתבה עזרה לך להבין איך לבטל את 90 ימי ההמתנה לדמי אבטלה? כן בהחלט. תודה רבה, זה בדיוק מה שחיפשתי. כנראה שכן, אבל יש לי עוד כמה שאלות בנושא. ממש לא. הכתבה לא ברורה ואין מספיק מידע.
עדכון אחרון: 15/11/2017 10:15   
תגיות בעמוד:   נשים בעבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!