{if 0} {/if}

הלנת פיצויי פיטורים - לא שילמו לך פיצויים בזמן? החוק לצידך ויש לך זכויות!
הלנת פיצויי פיטורים - לא שילמו לך פיצויים בזמן?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

לא שילמו לך פיצויי פיטורים בזמן?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (49) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 49 reviews
Hebrew

מי שעבד שנה אחת לפחות ברציפות אצל מעביד אחד ופוטר, הוא זכאי לקבל פיצוי על אובדן מקור הכנסתו בגין הפיטורים. כך קובע חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג -1963.

שיעור הפיצוי משולם על בסיס של שכר חודשי אחד לכל שנת עבודה בעובד שמקבל משכורת חודשית ושכר של שבועיים לכל שנת עבודה, למי ששכרו משולם לו על בסיס יומי או שעתי. בחישוב שיעור הפיצוי לוקחים בחשבון את מה שנקבע בהסכם השכר בין העובד למעביד ולהסכמים קיבוציים קיימים.

זו דרישת החוק. המעסיק חייב לעמוד בה בכל הנוגע לתשלום פיצוי פיטורים. מה קורה כאשר הפיצויים לא משולמים בזמן, או בכלל, בדיוק כמו שקורה עם תשלום השכר החודשי עבור עבודה. על כך משיב סעיף 20 לחוק הגנת השכר.

פיצויי הפיטורים יכולים להיות משולמים ביום הפסקת יחסי עובד ומעביד או במועד אחר, כפי שנקבע מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה החל על העובד.

אם הפיצויים לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד הקבוע בהסכם עבודה או בקיבוצי, הם נחשבים כפיצויים מולנים.

קראו בהרחבה: מתי אני אמור לקבל את פיצויי הפיטורים שמגיעים לי?

הלנת פיצויי פיטורים מקימה לעובד זכות לתבוע פיצוי על עצם ההלנה. שיעור הפיצוי במקרה זה נקבע לפי משך הזמן שהם הולנו.

פיצויים ששולמו רק לאחר היום ה–15 כמתחייב בחוק ולא עוכבו מעבר ל-30 ימים, על המעסיק המלין להוסיף הפרשי הצמדה לתקופה שבין היום ה–16 ועד ליום שבו שולמו בפועל.

אם הפיצויים שולמו לאחר היום ה-30 יתווספו להם הפרשי הצמדה עד ליום בו שולמו בפועל.

אם נניח שהפיצויים שולמו באיחור של 5 חודשים אזי העובד יקבל תוספת של 20% על הסכום הכולל של הפיצויים ועוד הפרשי הצמדה בעד כל חודש של הלנה.

המעביד רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומפיצוי ההלנה סכום של חוב שחייב העובד למעביד או סכום שהמעביד חייב או זכאי לנכותו מפיצויי הפיטורים.

מי שזכאי לקבל באמצעות קופת גמל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מכוח תשלומים ששילם לה מעביד, לא יהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע לו מקופת הגמל, אם המעביד הודיע לקופת הגמל בכתב, תוך 15 יום מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם.

בית-דין אזורי לעבודה יהיה מוסמך להפחית או לבטל פיצוי הלנת פיצויי פיטורים אף אם הם לא שולמו מהסיבות הבאות:

  • חילוקי דעות בדבר עצם הזכות לפיצויי פיטורים
  • חילוקי דעות בדבר המועד שבו נפסקו יחסי עובד ומעביד
  • העובד שזכאי לתשלום הפיצוי לא מסר למעביד את הפרטים הנדרשים לקביעת זכאותו לפני ביצוע התשלום בפועל

לגישתו של בית הדין לעבודה, כפי שהיא עולה גם בתיק סע (חי) 10995/03/09 ענת חיון נ' חדשות קיסריה בע"מ, התכלית העומדת בבסיס פיצויי ההלנה הינה הרתעתית ביסודה ונועדה כלשון בית הדין: "...לשרש את תופעת השכר המולן ופיצויי הפיטורים המולנים".

סעיף 18 לחוק הגנת השכר מעניק לבית הדין שיקול דעת בנוגע להפחתה או ביטול הלנת הפיצויים כמפורט לעיל.

בפסק דין 437/09 מוטור אפ בע"מ - יניב ורד מצאנו התייחסות מפורשת על הפעלת שיקול הדעת הנדרשת מבתי הדין שבפניהם נדונה תביעה מסוג זה.

שם נקבע בין השאר כי על בתי הדין לשאוף לאיזון נאות בין זכויות העובד לאלה של המעביד תוך שקלול מכלול הנסיבות בכל מקרה לגופו והגעת להכרעה צודקת ומאוזנת.

במכלול הנסיבות ניתן לציין את תכלית החוק להרתיע מעסיקים שהלנה כרוכה בתשלום גבוה של פיצוי, חשיבות התשלום לפרנסת העובד וכבודו העצמי והמשפחתי, סיבות ההלנה, המאפיינים שלה, שיעורי הריבית וההצמדה, משך האיחור בתשלום, תום לב וחריגה מעקרונות הסבירות והמידתיות.

האמור נתמך בפסיקות בתי הדין בתיקים ע"ע 372/05 השמירה נ' מונטסנוט איילין איל ובהליך ע"ע 307/05 בתי מלון מאוחדים בע"מ נ' רונית דבורה.

התיישנות תביעת הלנת פיצויי פיטורים

תביעה פיצוי בגין הלנת פיצוי פיטורים לא מגישים מתי שנוח. יש כללים ולוחות זמנים שמחייבים לפנות אל עורך דין ולהגיש תביעה על מנת שתטופל ולא תיפול בגדרה של התיישנות הקבועה בחוק למקרים של הלנת שכר.

סעיף 20(ד) לחוק הגנת השכר קובע כי ניתן לראות בהלנת פיצויי פיטורים כהלנת שכר עבודה, ובהתאם להחיל בשינויים המחייבים את סעיפים 17א, 18 ו-19 לחוק הגנת השכר.

סעיף 17 א(א) לחוק קובע: "הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית דין אזורי לעבודה...תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 60 ימים מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם, אולם בית הדין האזורי רשאי להאריך את התקופה של 60 ימים לתקופה של 90 ימים".

זה מה שקרה במקרה של מאריה גרינשפון שהגישה תביעה נגד משרד החינוך (סע ב"ש 19772-07-11) לתשלום פיצוי על הלנה. הדרישה הוגשה באיחור ולכן חלה עליה התיישנות.

בית הדין קבע כי התובעת קיבלה את תשלום פיצויי הפיטורים ביום 27/11/08 ולפיכך היה עליה להגיש את התובענה לכל המאוחר ביום 27/1/09 ומשלא עשתה כן הרי שאין מנוס אלא לקבוע כי תביעתה התיישנה.

בית הדין דחה את טענת העובדת כי פניותיה למשרד החינוך עוצרות את חלוף תקופת ההתיישנות, שכן מדובר בהתיישנות מהותית אשר קבועה בחוק ובחלוף תקופה זו פוקעת הזכות לקבל פיצוי בגין הלנה של פיצויי הפיטורים.

זאת ועוד, בנוגע לטענת העובדת כי לבית הדין נתונה סמכות להאריך את מועד תקופת ההתיישנות האמורה לתקופות נוספות קובע בית הדין בזו הלשון, שהטענה אינה במקומה שכן סעיף 17 לחוק מגביל את סמכות בית הדין להאריך את תקופת ההתיישנות מעבר ל-90 ימים.

רוצה לקבל את תשלום הפיצויים שמגיע לך לאחר פיטורים?

אין סיבה לחכות! הקפידו לפעול בתוך לוח הזמנים שקובע החוק ותגדילו את הסיכוי לממש את זכותכם שנפגעה או נגזלה.

הלנת פיצויי פיטורים הנה עבירה על החוק, וכפי שהסברנו יש דרכים לעמוד על הזכויות שלך ולקבל את המגיע לך. הנכם מוזמנים לפנות לשיחה אישית עם אחד מעורכי הדין שלנו, ואנו נשמח לסייע לממש את הזכויות שלכם.

קראו בהרחבה: מדריך להגשת תביעה לתשלום פיצויי פיטורים

לא שילמו לך את הפיצויים במועד הקבוע בחוק?


עדכון אחרון: 19/12/2016 10:24   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!