{if 0} {/if}

המדריך המלא שייסיע לך להתכונן כראוי לוועדה רפואית (נכות מעבודה) במוסד לביטוח לאומי...
הכנה לוועדה רפואית בביטוח הלאומי - לפני ובזמן ישיבת הוועדה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

הכנה ראויה לוועדה רפואית בביטוח הלאומי

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (7) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 7 reviews
Hebrew

עובד שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע, ואשר הגיש תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה, יוזמן להיבדק בוועדה רפואית לנכות לעבודה, על מנת לקבוע את זכאותו לקבלת הגמלה. 

הוועדה הרפואית מורכבת מרופא אחד או שני רופאים שמתמחים בתחומי רפואה הרלוונטיים לפגיעה של העובד ואשר נקראים פוסקים רפואיים, וכן ממזכיר ישיבה, שהנו עובד של המוסד לביטוח הלאומי, שתפקידו לרשום פרוטוקול ישיבת הועדה ובכללם את טענות העובד וכן לדאוג לשמירה על זכויותיו של העובד.

הוועדה הרפואית מוסמכת לקבוע האם הנכות של העובד אכן נגרמה כתוצאה מהפגיעה בעבודה ובמידה והתשובה לכך הנה חיובית, גם לקבוע את דרגת / אחוזי הנכות של העובד והאם המדובר בנכות זמנית או נכות קבועה.

בהתאם לקביעות אלו נקבעת זכאותו של העובד לקבלת קצבה חודשית או מענק חד פעמי:  

  • מי שהנו בעל פחות מ-9% נכות קבועה, אינו זכאי כלל לקבלת גמלת נכות מעבודה
  • מי שהנו בעל 19%-9% נכות קבועה, זכאי למענק חד פעמי
  • מי שהנו בעל לפחות 20% אחוזי נכות קבועה, זכאי לקצבה חודשית

אחוזי הנכות של העובד נקבעים בהתאם לרשימת ליקויים רפואיים שמופיעה בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, באופן לפיו לצד כל ליקוי רפואי מופיע אחוז נכות מוגדר שיש לקבוע וכן בהתאם לחומרת מצבו הרפואי של העובד.

ניתן למצוא את רשימת הליקויים הרפואיים, שמכונה גם ספר המבחנים לנכות כללית ונפגעי עבודה, גם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
 
לפיכך, במידה והגשת תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה וזומנת להופיע בפני הוועדה הרפואית לנכות מעבודה, חשוב מאד שתדע כיצד להתכונן מבעוד מועד לישיבת הוועדה וכיצד להתנהג במהלכה.

הכנה ראויה ויסודית לקראת ישיבת הוועדה תסייע לך להגדיל באופן משמעותי את הסיכויים לקבלת תביעתך.

נדגיש כבר עתה כי מומלץ בהחלט לשכור עורך דין שייצג אותך בהליכים מול הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, ולא לפנות ללא ייצוג כאמור.

כיצד להיערך ולהתכונן לפני ישיבת הועדה הרפואית?

במסגרת ההיערכות מראש לפני ישיבת הועדה הרפואית, עליך להצטייד ברשימת מסמכים שעליך להכין מבעוד מועד וזאת כפי שיפורט להלן.

עליך להביא עמך תעודה מזהה עם תמונה, שבאמצעותה תזדהה בפני הוועדה. התעודה המזהה הנה קריטית, מאחר ובלעדיה לא ניתן להיבדק בוועדה.

שנית, עליך להביא עמך שיק מבוטל שעליו מופיעים פרטי חשבון הבנק שלך, אותו תמסור למזכיר הוועדה וזאת במידה וטרם צירפת אותו לכתב התביעה שלך.

השיק נחוץ לצורך אימות פרטי חשבון הבנק שלך שבאמצעותו ישלם לך הביטוח הלאומי את המגיע לך, במידה וייקבע שהנך זכאי לכך.

במהלך ישיבת הוועדה תתבקש להציג את המגבלות הרפואיות שאתה סובל מהן כתוצאה מהתאונה.

מדובר בשלב חשוב ביותר, שגם קצוב בזמן וקצר יחסית, לכן חשוב להיערך אליו מראש ולדעת כיצד להתמקד בעיקר כדי להספיק לומר בו את כל הטענות המרכזיות והעיקריות שלך.

לשם כך מומלץ לעשות חזרה, מעין סימולציה, ובמסגרתה לטעון ולומר את כל הטענות שבדעתך לומר בפני הוועדה. למען הנוחות והיעילות, מומלץ להכין לשם כך מסמך שבו תרכז עבור עצמך את הנקודות העיקריות של הטענות בעל פה שתרצה למסור בפני הועדה.

באפשרותך להכין מראש מסמך שבו מפורטות בכתב כל הטענות והמגבלות הרפואיות שלך ואף להגיש אותו בוועדה לרופא או למזכיר הוועדה. חברי הוועדה יתייחסו למסמך זה והוא גם יצורף לפרוטוקול הוועדה.

לפיכך, מומלץ מאד להכין מראש מסמך כתוב וברור אותו תמסור לוועדה ואשר יפרט בצורה מסודרת וברורה את כל הליקויים והבעיות הרפואיות מהם אתה סובל עקב פגיעת העבודה שחווית.

כדי לתמוך ולהוכיח את טענותייך הרפואיות, חשוב מאד גם להגיש לוועדה את כל המסמכים הרפואיים שיש לך ואשר אותם לא צירפת לכתב התביעה שלך.

לשם כך, מומלץ להכין מראש ובצורה מסודרת העתקים מסודרים של כל המסמכים הרפואיים שקשורים לפגיעה העבודה שלך ושאותם טרם הגשת למוסד לביטוח לאומי, כגון סיכומי מחלה, תעודות רפואיות על אי כושר לעבודה, צילומי רנטגן והדמייה אחרים שעשית עקב הפגיעה, כולל הפענוחים של הצילומים ועוד.

במידת הצורך, חשוב גם להגיש חוות דעת של מומחה רפואי. במידה ויש לך ליקויים שונים, שמצריכים מומחיות רפואית שונה, רצוי לשקול להגיש מספר חוות דעת רפואיות.

כיצד להתנהג במסגרת ישיבת הוועדה הרפואית?

על מנת להיערך כיאות ולדעת כיצד להתנהג במהלך ישיבת הוועדה הרפואית, חשוב שתדע כיצד מתנהלת ישיבת הוועדה ומהן זכויותייך במסגרתה.

ראשית, עליך לדעת שהנך זכאי להופיע בפני הוועדה בליווי מתרגם במידה ואינך שולט היטב בשפה העברית וכן להיות מיוצג על ידי עורך דין.

לפיכך, מומלץ מאד להיעזר בייצוג על ידי עורך דין שבקי בדיני הביטוח הלאומי, ואשר יסייע לך לקבל את גמלת הנכות מעבודה וכמובן גם למצות את כל יתר הזכויות שמגיעות לך עקב פגיעת העבודה שחווית.

לפני שתזומן להופיע בפני חברי הוועדה, רופאי הוועדה יעיינו במסמכים הרפואיים שכבר צירפת לכתב התביעה שלך, ורק לאחר מכן תזומן על ידי מזכיר הוועדה להיכנס לחדר הוועדה, ביחד עם המלווה שלך.

בשלב הזה עליך להציג את עצמך בפני חברי הוועדה ולזהות את עצמך באמצעות תעודה מזהה בצירוף תמונה. כאמור, התעודה המזהה הנה קריטית, מאחר ובלעדיה לא ניתן להיבדק בוועדה.

לאחר מכן, מזכיר הוועדה יציג את עצמו וכן את רופאי הוועדה באמצעות שמותיהם ובתחומי מומחיותם.

במידה ויסתבר לך שהנך מכיר את אחד הרופאים בוועדה באופן אישי וזאת כרופא שטיפל בך או נתן לך חוות דעת רפואית, יהיה עליך להודיע על כך למזכיר הוועדה, מאחר ואותו רופא לא יוכל להשתתף בוועדה הרפואית שלך. במקרה כזה, תזומן לוועדה רפואית שתקבע במועד עתידי אחר.

החלק העיקרי של הופעתך בפני חברי הוועדה נחלק לשני שלבים: שלב הצגת הבעיות הרפואיות ושלב הבדיקה הגופנית.

שלב הצגת הבעיות הרפואיות

זהו למעשה השלב שהוזכר קודם לכן, שבו עליך להציג בעל פה בפני הוועדה את כל הבעיות הרפואיות שהנך סובל מהן בעקבות פגיעת העבודה שחווית, הקשיים שהם גורמים לתפקודך בעבודה, וכן לתפקודך היומיומי והאם מצבך חמור עד כדי כך שהינך זקוק לעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות כגון רחצה, הלבשה, ניידות בתוך הבית, אכילה ושמירה על היגיינה אישית.

טענותייך תירשמנה בדו"ח הוועדה ואתה תתבקש לקרוא ולאשר אותן בחתימת ידך.

בשלב זה הנך גם רשאי להגיש את כל המסמכים שצויינו קודם לכן דהיינו, המסמך שמפרט את כל הבעיות הרפואיות שלך, כל המסמכים הרפואיים שתומכים ומוכיחים את בעיותיך הרפואיות ואשר אותם לא צירפת לכתב התביעה שלך וכן השיק המבוטל שעליו מופיעים פרטי חשבון הבנק שלך, במידה וטרם צירפת אותו לכתב התביעה שלך.

כל טענותייך הרפואיות תירשמנה בפרוטוקול הוועדה. בסיום דבריך, תתבקש לקרוא את הפרוטוקול ולחתום עליו, על מנת לאמת את הכתוב בו.

בהקשר זה יודגש כי חשוב מאוד לא לחתום אוטומטית על פרוטוקול הוועדה מבלי לקרוא קודם לכן, בעיון רב, את הכתוב בו. חשוב לקרוא היטב את הפרוטוקול וזאת הן על מנת לוודא שלא הושמטו ממנו פרטים חיוניים וחשובים והן על מנת לוודא שלא נרשמו בו פרטים שגויים או לא מדוייקים.

לפיכך, במידה ומצאת שהושמטו ממנו פרטים חשובים, תבקש להוסיף אותם ובמידה ומצאת שנכתבו בו פרטים לא נכונים, תבקש לתקן ולדייק אותם. במידה ואינך שולט היטב בעברית, היעזר לשם כך במתרגם שלך או בעורך הדין שלך במידה והנך מיוצג.

שלב הבדיקה הגופנית

בתום שלב טענות הרפואיות תיערך לך בדיקה גופנית על ידי רופא הוועדה וזאת במידה והוא יחליט שיש טעם לערוך אותה לאור טענותייך ותלונותייך.

לשם כך, עליך לחתום קודם לכן על הסכמתך לעריכת הבדיקה הרפואית. העובד רשאי לבקש מהוועדה להכניס מלווה מטעמו, שיהיה נוכח בזמן הבדיקה הגופנית.

בהקשר זה יש לקחת בחשבון שמדובר בבדיקה שמטרתה אינה לצורך מתן טיפול רפואי אלא על מנת לאבחן את נכותך ולקבוע את דרגתך ולכן היא אינה דומה לבדיקות שאתה רגיל לקבל באמצעות הרופאים שמטפלים בך בקופת החולים או בית החולים.

כמו כן אין טעם לבקש מרופא הוועדה בקשות שקשורות לטיפול הרפואי, מאחר והוא אינו מוסמך לדון בטיפול הרפואי שלך.

לאחר עריכת הבדיקה הגופנית תתבקש לצאת מחדר הוועדה.

סיכום דיון וקביעת דרגת נכות

לאחר יציאתך מחדר הוועדה, יכתיב הרופא למזכיר הוועדה את ממצאיו הרפואיים לגביך וזאת בהסתמך על המסמכים הרפואיים שבתיק, תלונותייך והבדיקה הרפואית שהוא ערך לך.

מזכיר הוועדה ירשום ממצאים אלו במסגרת פרוטוקול הוועדה. בהתאם לממצאים אלו תיקבע דרגת הנכות שלך, תאריך תחילת דרגת הנכות שלך והאם הדרגה נקבעת לתקופה זמנית או לצמיתות.

יחד עם זאת יתכנו מצבים בהם טרם תיקבע בשלב זה לעובד דרגת נכות וזאת במקרה בו לדעת הוועדה על העובד לעבור בדיקות נוספות או להמציא מסמכים רפואיים נוספים. במקרה כזה יישלח לעובד מכתב בהתאם.

במידה ומדובר בבדיקות רפואיות המכתב גם יכלול הודעה על מועד ומקום הבדיקה. כאשר יתקבל לאחר מכן כל החומר הרפואי הנדרש, תתכנס הוועדה שנית ותיקבע את דרגת הנכות של העובד, אך הפעם ללא צורך בנוכחות העובד.

לאחר קבלת ההחלטה, ההחלטה תישלח לעובד בצירוף פרוטוקול ישיבת הוועדה וזאת בדרך כלל תוך שבוע עד שלושה שבועות ממועד קבלתה.

ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית בפני הוועדה הרפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת החלטת הוועדה, אם כי את הנימוקים לערר ניתן להגיש בנפרד ותוך 60 יום ממועד זה.

יודגש כי שני הצדדים לתיק כלומר, הן העובד והן המוסד לביטוח לאומי, יכולים להגיש את הערר.

קריאה נוספת בנושא: מי משלם לעובד/ת לאחר תאונת עבודה?


עדכון אחרון: 13/12/2020 17:53   
תגיות בעמוד:   המוסד לביטוח לאומי   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!