{if 0} {/if}

כל מה שצריך לדעת על היעדרות מהעבודה בשל מחלת הילד בפורטל זכויות העובדים!
היעדרות מהעבודה בשל מחלת ילד - לא הגעת לעבודה כי הילד חולה?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

לא הלכת לעבודה כי הילד חולה?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (37) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 37 reviews
Hebrew

ישנם מקרים בהם היעדרות מהעבודה הינה בלתי נמנעת ומחייבת היענות מיידית. מחלה של אחד הילדים הינה אחד ממקרים אלו.

מה עוד אפשר לעשות אם מתעוררים בבוקר ומגלים שלילד יש חום גבוה? פשוט מתקשרים למקום העבודה ומודיעים שנשארים בבית, עם הילד החולה – אין ברירה.

הורים רבים מוצאים עצמם כמעט חסרי אונים מול מקום העבודה במקרים בהם ילדם חולה במחלה המצריכה בדיקות רפואיות תכופות, ואף טיפול והשגחה סביב השעון. אותם הורים חוששים כי בגין היעדרות ממקום העבודה בשל מחלת הילד או הילדה לא יזכו לקבל את שכר העבודה המשולם להם בימים כתיקונם.

פורטל זכויות העובדים מקבל מאות פניות של הורים מדי חודש, עקב אי בהירות לגבי המצב החוקי הרלוונטי למצבים אלה. הסקירה שלפניך באה לתת מענה מקיף למגוון רחב של מקרים בהם אחד ההורים נאלץ שלא להגיע לעבודה, בגלל מצבו הבריאותי הלקוי של אחד מילדיו.

חוק דמי מחלה (להלן: החוק) מתייחס למקרים רבים של מחלת ילד להורה עובד וכולל מקרים של מחלה כמו שפעת, מחלה קשה המצריכה טיפולים שגרתיים וסיוע וכן טיפול בילד הסובל ממוגבלות. החוק גם נותן מענה וקובע בכל הנוגע לאופן תשלום השכר במקרים שכאלה.

התנאים להיעדרות מעבודה בשל מחלת ילד

על פי החוק, עובד שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 16 שנה יכול לזקוף מחלה של ילדו לחשבון תקופת המחלה שלו עצמו ואף לצבור כמה ימי היעדרות המותרים לו על פי חוק היעדרות בשל מחלה, ובלבד שהתקיימו אחד מהתנאים הקבועים בחוק:

  • בן זוגו של ההורה הנעדר מעבודתו עובד ולא נעדר מהעבודה בשל זכאותו לניצול ימי מחלה עבור ילדו או לחילופין במקרים בהם בן זוגו של הנעדר מעבודה הינו עצמאי שלא נעדר מעיסוקו – לכל היותר במשך 8 ימים במהלך השנה.
  • מקרים בהם הילד הינו בחזקתו הבלעדית של ההורה הנעדר מעבודה או במקרים בהם העובד הינו הורה יחיד. היעדרויות אלו לא יעלו על מספר של 16 ימים בשנה.

היעדרות בשל מחלה ממארת של ילד

היעדרות של הורה מעבודה בשל מחלה ממארת של ילדו תקפה במקרים בהם לעובד ילד אשר טרם מלאו לו 18 שנה, ובלבד שעבד במקום העבודה שנה אחת לפחות.

עובד זה זכאי לזקוף כ-90 ימים בשנה להיעדרותו בשל המחלה הממארת של ילדו וזאת על חשבון צבר ימי המחלה של העובד עצמו או על חשבון ימי חופשה להם הוא זכאי – על פי בחירתו של העובד.

במקרים בהם העובד לא נעדר מהעבודה בשל ימי מחלה שלו עצמו וכמו כן לא ניצל את ימי החופשה להם הוא זכאי, אזי יהא זכאי לזקוף 110 ימים בשנה להיעדרות מעבודה בשל מחלתו הממארת של ילדו.

היעדרות מהעבודה בשל סיוע לילד עם מוגבלות

היעדרות מעבודה של הורה לילד בעל מוגבלות במקרים בהם עבד האדם שנה לפחות במקום העבודה יכולה להמשך עד ל-18 ימים בשנה וזאת על חשבון ימי המחלה להם זכאי העובד עצמו או לחילופין על חשבון ימי החופשה להם הוא זכאי על פי חוק, זאת לפי בחירתו של העובד.

ימי היעדרות אלו מיועדים לצורך מתן סיוע אישי במקרים המחייבים את העובד להיעדר מהעבודה.

זכות זו מתאפשרת רק במקרים בהם לא היה כל אדם אחר אשר היה זמין לתת את הסיוע הנדרש לאדם בעל המוגבלות ומתוקף התנאים הבאים:

  • מקרים בהם בן זוגו של האדם הנעדר מהעבודה הינו אדם עובד שלא יכול היה להיעדר מעבודתו לפי זכות זו.
  • מקרים בהם בן זוגו של העובד הנעדר הינו עובד עצמאי ולא נעדר מעבודה או לחילופין עסק במשלוח ידו לצורך מתן סיוע אישי.
  • מקרים בהם העובד הנעדר הינו הורה יחיד.
  • מקרים בהם האדם המוגבל נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד.

תשלום לעובד בגין היעדרות מעבודה בשל מחלת ילד

התשלום ממקום העבודה בשל ימי היעדרות בגין מחלת ילד הינו זהה לאופן התשלום על ימי מחלה של העובד עצמו.

על פי אופן תשלום זה, לא יועבר תשלום כלל על יום ההיעדרות הראשון.

על ימי ההיעדרות השני והשלישי מהעבודה ישולמו 50% מהשכר ואילו החל מהיום הרביעי להיעדרות ישולמו לעובד 100% משכרו.

יש לשים לב כי תקופת המחלה של עובד במשכורת חודשית כוללת בהגדרתה גם ימי מנוחה וחגים ולכן יש לנכות ימי היעדרות אלו גם מימי המנוחה השבועית.

עבור עובדים אשר שכרם משולם על בסיס יומי או שעתי, לא מחושבים ימי היעדרות על חשבון ימי המנוחה השבועיים.

עובד שהוא הורה או אפוטרופוס לילד או בוגר בעל מוגבלות זכאי להיעדר ממקום העבודה 18 ימים בשנה במידה וישנו צורך בסיוע לילד אשר מחייב את היעדרותו של העובד ממקום עבודתו.

במקרים של היעדרות בשל טיפול בילד עם מוגבלות זכאי העובד הנעדר לתשלום שכרו החל מיום ההיעדרות הראשון.

תשלום על ימי היעדרות חלקיים בשל מחלת ילד

במקרים של היעדרות בשל סיוע לאדם מוגבל, זקיפת ימי ההיעדרות של העובד בשל מחלת ילדו יכולים להיחשב לעובד גם חלקי ימים של היעדרות וזאת על פי שיקול דעתו.

חלקי ימים יחושבו על פי מניין השעות וכן בהתבסס על היחס שבין שעות ההיעדרות של העובד לבין שעות העבודה הכוללות שלו.

הפרוצדורה לקבלת תשלום על ימי מחלת הילד

מימוש תהליך הזכאות לשכר על ימי היעדרות מעבודה בשל מחלת ילד מצריך מספר פעולות:

ראשית, העובד נדרש להוכיח כי ילדו היה חולה, באמצעות אישורו של רופא ילדים על מחלת הילד. שנית, יש להגיש הצהרה החתומה בידי שני בני הזוג או בידי העובד הנעדר בלבד, על פי הטופס שהוגש מטעם הרופא המשפחתי או רופא הילדים.

בהצהרה המוגשת על ידי שני בני הזוג יש לציין את משך ההיעדרות מהעבודה ובמקרים בהם בן הזוג הינו עצמאי – עליו להגיש מסמך המעיד על היותו עוסק מורשה.

הדין במקרה בו בן הזוג הינו סטודנט

חוק דמי מחלה הינו חוק המותנה בהיות בן או בת הזוג מועסקים כעובדים שכירים, שעבדו ביום ההיעדרות של העובד, או לחילופין שהינם עצמאים שעסקו במשלח ידם ביום ההיעדרות.

כמו כן, תקף החוק במקרים הם העובד הנעדר בשל מחלת ילדו הינו הורה יחיד. לפיכך, במקרים בהם בן הזוג של העובד הנעדר הוא סטודנט ואינו מוגדר בחוק כמועסק, לעובד אין זכאות לקבל פיצוי על ימי היעדרות בשל מחלת ילדו.

רכיבי השכר המשולמים לעובדים שנעדרו

כמו בשכר המשולם לעובד באופן שוטף, גם שכרו בגין היעדרות בשל מחלת ילד מורכב מכמה רכיבי שכר שונים.

בין רכיבים אלו מגולמים שכר יסוד ותוספת משפחה, תוספת יוקר וכן תוספת ותק, תוספת מקצועית ותוספות אחרות אשר היוו חלק משכרו של העובד בכל חודש כתיקונו.

צבירת ימי היעדרות

הורה זכאי להיעדר למשך של עד 8 ימי היעדרות, ללא קשר למספר הילדים אשר להורה, כל עוד הילדים הינם מתחת לגיל 16 חל עליהם החוק ללא קשר למספרם.

כמו כן, יש לזכור כי לא ניתן לצבור את ימי המחלה במשך השנים כך שכל שנה מוקצים לעובד 8 ימי היעדרות מחדש ולא ניתן להעתיק את יתרת ימי הזכאות בגין היעדרות לשנה הבאה.

פיטורי עובד שנעדר עקב מחלת ילד/ה

על פי החוק, מעביד לא יפטר עובד אשר נעדר ממקום עבודתו עקב מחלת ילדו ובמהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה.

יחד עם זאת, איסור הפיטורים אינו תקף במקרים בהם המעביד הודיע לעובד הודעה מוקדמת אודות הפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות וזאת בטרם הודיע העובד על דבר מחלת ילדו.

כמו כן, סעיף זה לא יהיה תקף במקרים בהם מקום העבודה של העובד חדל מפעילותו או שלחילופין המעסיק נמצא בהליכי פשיטת רגל.

תשלום ביטוח דמי מחלה

בימי היעדרותו של העובד ממקום עבודתו יהיה פטור מעסיקו מתשלום ביטוח במקרים בהם העובד מבוטח מתוקף הסכם קיבוצי. כמו כן, במקרים של היעדר הסכם קיבוצי יהיה פטור המעסיק מתשלום ביטוח דמי מחלה במידה וביטח את העובד בקופת גמל שניתנה בהסכמתו של העובד.

במידה והעובד מבוטח במקרה בו לא ניתנה הסכמתו וקיים ביטוח בקופת הגמל בה מבוטח המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, יהיה פטור המעסיק מתשלום ביטוח דמי מחלה.

פסק דין של בית הדין לעבודה

בתביעה שהוגשה לפני השופט שמואל צור ביקשה המשיבה לקבל מן המערערת (חברת מבטחים) דמי מחלה עקב היעדרות מעבודה בשל מחלת ילד על פי היקף הקבוע בחוק ועומד על 60 ימים או לפי היקף הקבוע בקרן דמי המחלה של המערערת – היינו 6 ימים.

ועדת הערעורים קבעה כי המשיבה זכאית לדמי מחלה בגין 60 ימי היעדרות מעבודה וכך גם פסק בית הדין לעבודה. מבטחים עירערה על פסק הדין בטענה כי קרן דמי מחלה הינה קופת גמל ויש לפעול על פי תקנותיה.

החברה המערערת – מבטחים, מנהלת קופות גמל שונות המיועדות להעניק לעובדי החברה דמי מחלה, שי לידה והשלמת דמי פגיעה בעבודה. הקרן ניזונה מדמי גמולים המשולמים משכרו של העובד, החבר בקרן.

המשיבה הינה חברה בקרן. בשנת 2000 חלה בנה של המשיבה במחלה ממארת והיא נעדרה מעבודתה לתקופה של 6 חודשים. בשנת 2011 נעדרה העובדת בגין מחלת בנה לתקופה של 11 חודשים מהעבודה. בשנת 2003 שבה המחלה ותקפה את בנה של העובדת ולמרבה הצער הוא נפטר. מאז לא חזרה המשיבה לעבודה.

בפסק הדין הוחלט כי ערעורה של מבטחים מתקבל ולפיו זכאית המשיבה לקבל ממבטחים דמי מחלה עבור 6 ימי היעדרות בלבד, זאת לפי הקבוע בתקנות הקרן ומבלי לפגוע בזכות המשיבה לתבוע את המעסיק על הזכויות המגיעות לה לפי חוק.

יש לך שאלות או בעיה לגבי היעדרות מהעבודה בגלל מחלת ילד/ה?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה בדיני עבודה!


עדכון אחרון: 14/07/2016 09:40   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    נשים בעבודה    מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!