{if 0} {/if}

הכל על זכויות העובדים בענף ההובלה! הכירו את הזכויות לפי הסכמים קיבוציים הרלוונטיים עבור בעובדות והעובדים בענף ההובלות...
זכויות עובדים בענף ההובלה - עובדי ענף הובלות: דעו את הזכויות שלכם!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

זכויות עובדים בענף ההובלה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (16) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 16 reviews
Hebrew

כולנו השתמשנו בשלב זה או אחר בחיינו בשירותי הובלות לצורך העברת חפצים ממקום למקום. רוב העסקים בתחום זה הם קטנים ועצמאיים, מלבד חברות גדולות יותר שעוסקות בהובלה ימית ואווירית, וכמה חבלות הובלה המעסיקות עשרות עובדים בכל רחבי הארץ ומפעילות צי משאיות נרחב.

למעשה, כ-95% מכלל שינוע הסחורות במדינת ישראל מתבצע באמצעות משאיות של חברות הובלה. למרות מעמדם המרכזי והחשוב בכלכלת המדינה, נהגי המשאיות ועובדי ההובלה סובלים מתנאי עבודה לא פשוטים, שכר נמוך יחסית, שעות עבודה רבות מדי יום והיעדר אכיפה בתחום הבטיחות.

העובדים בענף זה, חלקם עובדים זמניים ואחרים לתקופה ארוכה יותר, חלקם אף אינם אזרחי או תושבי מדינת ישראל, בעלי השכלה בסיסית בדרך כלל שאינם בקיאים בזכויותיהם.

העבודה באופייה יכולה להיות כרוכה בסיכונים בריאותיים של חשיפה לחומרים מסוכנים, נזקים כתוצאה מסחיבת משאות במשקל כבד ועוד. בדומה, שעות העבודה בה הן בדרך כלל בלתי קבועות ויכולות להשתנות, לרבות שעות נוספות ועבודה בימי שבת וחג.

המדריך שלפניך מפרט ומסביר אודות זכויות עובדי ענף ההובלות, לפי החוק, ההסכמים בענף ופסיקת בתי הדין לעבודה במגוון רחב של תביעות לאורך השנים.

הסכם קיבוצי בענף ההובלה

בתאריך 1 ליולי 1997 נחתם הסכם קיבוצי כללי בענף ההובלה, בין הסתדרות העובדים ובין התאחדות מפעלי הובלה בישראל  שמסדיר את יחסי העבודה בתחום זה וב-5 לינואר 2006 הוארך תוקף ההסכם הראשוני.

ההסכם הקיבוצי בענף ההובלה חל על כל החברות והמפעלים המאוגדים באופן עקיף או ישיר בהתאחדות מפעלי הובלה בישראל, על עובדים שתפקידם הקבוע הוא בנהיגה גם אם באופן זמני אינם עוסקים בכך.

הוראותיו לא יחולו לגבי עובדים שאינם נהגי רכבי משא בפועל. לפי ההסכם כל עובד שיתקבל לעבודה יחשב לעובד בתקופת ניסיון במשך 11 וחצי חודשי העבודה הראשונים.

הנהלת החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת הניסיון עד לגבול של 15 חודשים. עובד שהמשיך במקום העבודה לאחר תקופת הניסיון יהנה מכל הזכויות המגיעות לו לפי הסכמי העבודה באותה חברה.

צמצום בהיקף העבודה בחברה יהווה סיבה מוצדקת לפיטורי עובדים. התפטרות או פיטורים של העובד יחייבו במתן הודעה מראש של שלושים יום. ההודעה המוקדמת על הפיטורים תהיה בכתב. המעסיק יהיה רשאי לוותר לעובד על ההודעה המוקדמת ובתנאי שישלם לעובד את כלל השכר שמגיע לו והתנאים הנלווים.

קביעת סידור העבודה וסדר העבודה בהתאם להסכם הקיבוצי תהיה בסמכות החברה בלבד. העובד נדרש לבצע את עבודתו בהתאם לכללי הבטיחות ולהיות נוכח בזמן העמסת המטען על הרכב. אין לעובד אפשרות להיעדר ממקום עבודתו אלא ברשות הממונה עליו.

שעות העבודה הרגילות יהיו 44 שעות עבודה לשבוע. בערב חג סוכות, ערב יום כיפור, ערב ראש השנה וערב פסח יום העבודה יהיה של 6 שעות בלבד.

שעות הסיום והתחלת העבודה יהיו בהתאם למה שנקבע בכל חברה.

העובדים יועסקו בשעות נוספות כאשר צורכי החברה מחייבים זאת ולפי החוק.

הגמול על השעות הנוספות יהיה של 125% מהשכר לכל אחת משתי השעות שמעבר לשעות הרגילות ו-150% לכל שעה שהיא מעבר לאותן שעתיים נוספות.

התגמול על עבודה בימי חג וביום שבת יהיה של 175% מהשכר המשולב של העובד לשעת עבודה.

שעות השבת מתייחסות ל-36 שעות מרגע כניסת שבת או החג. שכר משולב משמעו שכר העבודה ברוטו בתוספת משפחה, וותק ויוקר. 

ההסכם הקיבוצי משנת 2006 קובע שהעובדים יהיו זכאים לביטוח אובדן כושר עבודה וימי מחלה, כאשר העלות הכוללת של 2.45 אחוז מהשכר תושת על המעסיק.

זכויות עובדי הובלה במבחן בית הדין לעבודה

כמו בכל ענף בשוק העבודה כך גם בתחום ההובלה, נדרשים בתי הדין לעבודה לטפל בתביעות של עובדים שנפגעו וזכויותיהם קופחו על ידי המעביד.

הפנייה לבית הדין נועדה לקבל את הסעד הנדרש שיש בו לחייב את המעסיק לפצות את העובד על הפגיעה בזכויותיו.

תביעה לתשלום שעות נוספות והפרשות סוציאליות

פינקלברג רומן עבד כנהג הובלות בחברת "דבוש הובלות בע"מ" מחודש מרץ 2005 ועד מרץ 2007 מועד התפטר מהעבודה. לאור העובדה שלא שולמו לו שעות נוספות ולא הופרשו כספים לקרן פנסיה הגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע כנגד מעבידו (תע"א 3355/09).

על היחסים בין הצדדים חלות הוראות ההסכם הקיבוצי שבתחום ההובלה. שכרו של התובע  היה מורכב משכר בסיס של 5,500 שקל לחודש ורכיב נוסף שנקרא בשם פרמיה שהתייחס לתשלום על שבע אחוז ממחזור ההכנסות החודשי של המשאית שעבד עמה.

כבוד שופטת בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע הגברת יהודית הופמן גלטנר קבעה שהתובע הוכיח כי ההתפטרות שלו היא בדין פיטורים בכך שהראה שהתפטרותו נבעה מכך שהנתבעת לא שילמה לו את הגמול שהגיע לו על עבודה בשעות נוספות ובשבת ולכן הוא זכאי לתשלום פיצויי פיטורין בסך 10,780 שקלים על תקופת העבודה אצל הנתבעת.

כאשר צו ההרחבה לא חל אין סעד משפטי

מר מרדכייב עבד כנהג אצל חברת כימוטל בע"מ. לטענתו, כפי שהועלתה בתביעה כנגד החברה (ס"ע 24782/10/09) הוא זכאי לגמול כספי שלא שולם לו מכוח צווי ההרחבה בתחום ההובלה.

כבוד שופטת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, מיכל אריסון חילו קבעה כי צו ההרחבה שיצא בהתאם להסכם הקיבוצי בענף ההובלה לא חל במקרה הנדון בפניה, הואיל ובמקרה זה לא מדובר במעביד שהוא מפעל הובלה.

עוד נקבע בפסק הדין כי הוכח במהלך הדיון המשפטי כי התובע התפטר מעבודתו ולא בנסיבות שניתן לראותן כפיטורים הוא לא זכאי לפיצויי פיטורין.

תביעה לתשלום שכר מינימום ושעות נוספות

במסגרת תביעה שהגיש מר סטניסלב נ' שלח שירות להובלות כימיקליים בע"מ, (ס"ע 8242-01-10) הוא תבע ממעסיקתו לשעבר לשלם לו שעות נוספות, שכר מינימום, הפרשות לקרן השתלמות ועוד.

התובע עבד כנהג מיכלית שנועדה להובלת חומרים מסוכנים במהלך שתי תקופות, כאשר במהלכן לטענתו היא לא שילמה לו את זכויותיו במלואן. כבוד שופטת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קובעת שעל יחסי העבודה בין הצדדים חל צו ההרחבה משנת 2001.

היא דוחה את התביעה ביחס לתקופה הראשונה שלה טוען התובע, בשל העובדה שהוא חתם לגביה על כתב ויתור ומקבלת אותה בעניין התקופה השנייה. היא מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע תגמולים לקרן השתלמות בסך 223.75 שקלים, תוספת ותק של 1800 שקלים וניכויים שלא כדין בסך 650 שקלים.

הסכם קיבוצי שלא תומך בתביעה

בתיק ס"ע 52444-10-10 בן אודיס נ' אלון יעקב הובלות בע"מ - התובע עבד כנהג משאית אצל הנתבעת שעוסקת בשירותים של פינוי אשפה ולטענתו היא לא שילמה לו רכיבי שכר שונים בהתאם לתנאי ההסכם הקיבוצי בענף ההובלה.

לטענת הנתבעת ההסכם הקיבוצי לא חל לגביה משום שהיא עוסקת במתן שירותים קהילתיים של פינוי אשפה ולא בהובלות. כבוד שופטת בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, הגברת ורד שפר קובעת שבניגוד לטענת התובע לא ניתן להחיל על הנתבעת את ההסכם הקיבוצי בתחום ההובלה.

עובד בענף ההובלות? רוצה לבדוק ולהתייעץ באשר לזכויות שלך?
ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין המתמחה בזכויות עובדים!


עדכון אחרון: 27/11/2013 16:00   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!