{if 0} {/if}

זכויות עובדים - לפניכם סקירה בנושא חוק הבטחת הכנסה. מי זכאי לקבל קצבת הבטחת הכנסה, מהם תנאי הזכאות ומה מקבלים הזכאים? ליחצו לתשובות ופרטים נוספים
חוק הבטחת הכנסה - מי זכאי לקבל הבטחת הכנסה / השלמת הכנסה?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

מי זכאי לקבל קצבה עבור הבטחת הכנסה?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (184) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 184 reviews
Hebrew

ישראל הינה מדינה בה פועלים כוחות שונים המשפיעים על החקיקה בנושאי זכויות עובדים. מצד אחד קיים הרצון לאפשר כלכלה חופשית וקפיטליזם ברוח הדוגלת בהתערבות מינימלית של הממשל בכוחות השוק.

מנגד פועלים עקרונות סוציאליים המכתיבים את הרצון לסייע לחלקים חלשים באוכלוסיה ולהבטיח קיום מינימאלי מכובד לכל אזרחי המדינה. אחד מן החוקים בתחום זכויות עובדים המבטא את האיזון בין שתי הגישות המתנגשות הנ"ל הוא חוק הבטחת הכנסה.

חוק הבטחת הכנסה בא לוודא כי לכל אדם ומשפחה בישראל תהיה הכנסה מינימאלית אשר תאפשר את מחייתה. החוק בא להגן על הפרטים החלשים ביותר בחברה אשר אין בכוחם לייצר הכנסה קבועה בעצמם.

החוק מיושם בפעולה משותפת של שירות התעסוקה, המוסד ביטוח לאומי (בעיקר האגף להשתלמות ולהכשרה מקצועית), מרכזי שיקום וגופים סוציאליים אחרים.

הבטחת הכנסה / השלמת הכנסה הבטחת הכנסה / השלמת הכנסה הבטחת הכנסה / השלמת הכנסה

סוגי הקצבאות המשולמות מכוח חוק הבטחת הכנסה

קיימות שתי קצבאות העשויות להיות משולמות לזכאים:

קצבת הבטחת הכנסה
- מדובר בקצבה מלאה המשולמת לאזרחים אשר אינם מסוגלים לייצר הכנסה כלל כגון בעלי נכות קשה, חולים, נפגעי תאונות עבודה, מובטלים אשר לא היו מועסקים תקופות ארוכות ועוד. כל זאת בתנאי שהללו אינם זכאים לתשלום מאף תוכנית סיוע אחרת.

קצבת השלמת הכנסה - מדובר בקצבה חלקית המשולמת למי שעובד ומשתכר אך שכרו נמוך מן הרמה המינימאלית שנקבעה כחיונית לשם קיום.

זכאות לקצבה מכוח חוק הבטחת הכנסה

על מי שסבור שהינו זכאי לקבל קצבה מכוח חוק הבטחת הכנסה להגיש תביעה בנושא בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו.

אדם זכאי להגיש תביעה ולקבל קצבה (במידה וימצא זכאי לה) בכל פעם שמוצא עצמו בנסיבות בהן הוא זקוק לסיוע כזה וללא קשר אם כבר קיבל קצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה בעבר.

התביעה תוגש על גבי טופס תביעה להבטחת הכנסה ויש לצרף אליה מסמכים נדרשים המצביעים על הקושי שביצירת הכנסה מינימאלית קבועה.

בין מסמכים אלה יהיו ריכוז תדפיסי תנועות בחשבון עו"ש לשלושת החודשים האחרונים, תלושי משכורת (אם יש) טופס 106 (המראה את כלל ההכנסות בשנה הכלכלית הקודמת) אם יש ועוד. כמובן שיש להצטייד בתעודת זהות ופרטי חשבון בנק (כולל אישור על בעלות בחשבון) שאליו מבקש תובע הבטחת הכנסה להעביר את הקצבה במידה וימצא זכאי לה.

מי אינו זכאי לקצבת הבטחת הכנסה?

חוק הבטחת הכנסה מוציא מכלל האזרחים אשר עשויים להיות זכאים לקצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה את הבאים:

  • אזרח הנמצא במוסד וכל הוצאותיו ממומנות על ידי אוצר המדינה (כגון אסיר)
  • מי שמשרת או בן/בת זוגם משרת/ת בצה"ל
  • חבר קיבוץ או מושב שיתופי
  • תלמיד במוסד להשכלה גבוהה, בישיבה, במוסד תורני אחר או במוסד להכשרת כוהני דת אחרת. זאת למעט כאלה הלומדים במוסד שנותן הכשרה מקצועית על-פי הפניה של שירות התעסוקה
  • ברוב המקרים בעלות על רכב תשלול זכאות לקצבה מכוח חוק הבטחת הכנסה. למעט בחריגים שנקבעו בחוק (למשל כאשר מדובר על רכב של נכה, הורה או בן זוג של נכה).

גובה הקצבה שמגיעה לך

גובה קצבת הבטחת הכנסה, המהווה גם את הסכום אליו תושלם ההכנסה באמצעות קצבת השלמת הכנסה, נקבע על ידי משרד האוצר ומעודכן עלפי רוב פעם בשנה. הסכום עומד על כמחצית מגובה שכר המינימום או כרבע מן השכר הממוצע במשק. מדמי הקצבה ינוכה תשלום מינימאלי עבור מס בריאות.

הקצבאות מכוח חוק הבטחת הכנסה משולמות למפרנס אחד במשק הבית ז"א לא יכולים שני בני הזוג לתבוע הבטחת הכנסה אלה במקרים חריגים, המפורטים בחוק (כגון חיים בנפרד) שאת קיומם יהיה על תובע הקצבה להוכיח.

מקבל קצבת הבטחת / השלמת הכנסה הנוסע לחו"ל לא יהיה זכאי לקבל את הקצבה למשך פרק הזמן ששהה מחוץ לגבולות הארץ.

הטבות נוספות למקבל קצבת הכנסה

בגין העובדה שקצבת ההכנסה אינה עונה על צרכים בסיסיים ואינה מאפשרת קיום בכבוד לפי אמות מידה סבירות, משרדי הממשלה באים לקראת הנתמכים ומסייעים בידם באמצעות הטבות שונות, שיש בהם להן במעט על סבלם.

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

הורים יחידים שמקבלים קצבת הבטחת הכנסה ויש בכוונתם להשתלב בשוק העבודה, זכאים לקבל הטבות שונות ממשרד התעשייה והמסחר. האגף לשילוב אוכלוסיות יחודיות בתעסוקה מפעיל תוכנית לעידוד תעסוקת הורים יחידים שעיקר מטרותיה בחלוקה לטווחים הן: בטווח הקצר - הגדלת שיעור התעסוקה בקרב הורים יחידים והתמדה בעיסוק.

בטווח הבינוני – התמדה בעבודה. בטווח הארוך - הגדלת כושר ההשתכרות של ההורים היחידים, תוך העלאת כישורים התעסוקתיים ומימושם בעבודה.

מקבלי קצבאות ניצבים בפני חסמים שמקשים עליהם להשתלב בעבודה. החסמים נקשרים למימון הטיפול בילדים במסגרות חינוכיות וטיפוליות, הכשרות מקצועיות ממושכות שדורשות ידע חסר והשקעה מרובה.

כדי להתגבר על חסמים אלו מציע משרד התעשייה לסבסד מסגרות לימוד לילדים עד גיל 11, לסבסד גם הכשרות מקצועיות ותוכניות תמיכה וליווי בהורים.

משרד הבינוי והשיכון - סיוע בדיור

סיוע בשכר דירה ציבורי או פרטי. סיוע ברכישת דירה באחת מהחברות המשכנות חלמיש, עמידר, פרזות וחלד. את רשימת הזכאים מעביר הביטוח הלאומי למשרד השיכון.

רשויות מקומיות

על פי חוקי העזר לרשויות המקומיות מקבלי קצבאות יכולים ליהנות מהנחה בארנונה.

משרד התחבורה

עשויים להיות זכאים להנחות בתעריפי נסיעה באוטובוס. נשים עד גיל 60 וגברים עד גיל 65.

רשות השידור

מקבלי קצבת הבטחת הכנסה זכאים לפטור של 50% מתשלום האגרה.

חברת בזק

זכאות להנחה בחשבון הטלפון. שם המבוטח ושם בעל החשבון בבזק צריכים להיות זהים, אחרת לא תינתן הנחה. מקבל קצבה שמחובר לחברות תקשורת אחרות לא יקבל הנחה.

חברת החשמל

החל מתאריך 1.5.2012 זכאים להנחה בחברת החשמל מקבלי קצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה שבמשפחתם 4 ילדים או יותר וכן משפחות חד הוריות שבהן 3 ילדים או יותר.

מכונים להתפתחות הילד בקופת חולים

מקבלי הקצבה שהינם הורים לילדים עד גיל 9 עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום בעד ביקור במכונים להתפתחות הילד בקופת החולים.

מס הכנסה שלילי

מס הכנסה שלילי הוא מענק לעובדים שיש להם הכנסה נמוכה וכאלו הם מקבלי הקצבאות.

מעונות יום ובתי ספר

מקבלי קצבת הבטחת הכנסה עשויים להיות זכאים להנחה במעונות יום ובתי ספר. לקבלת ההנחה יש להגיש בקשה במוסד הלימודים בצירוף אישור על קבלת הקצבה.

יש לך שאלות לגבי זכאות לקצבת הבטחת הכנסה לפי חוק בישראל?
ליחצו כאן ובואו להתייעץ בפורום הגדול בישראל לזכויות העובד!


עדכון אחרון: 23/06/2013 12:55   
ליחצו כאן להוספת תגובה
1. דרישות ביטוח לאומי לזכאותי להבטחת הכנסה
הנני אם ל-8 ילדים בהגשת מסמכי תביעה להבטחת הכנסה נדרשתי למלא טפסים 1).כתב ויתור סודיות והרשאה למסירת מידע 2).הגשת תדפיסי חשבון של 2 ילדי בני 20+(חיילים כיום) שאלותיי הן: בסעיף 1 הגבלתי את התצהיר לשנה בלבד,ביטוח לאומי לא אישר לי וטען שעלי להשאיר את זה פתוח אם ברצוני לקבל את הגמלה ולי זה לא נשמע הגיוני שזה יהיה חשוף לכל החיים, האם אני יכולה לעמוד על בקשתי על פי חוק? בסעיף 2.ילדי מסרבים להעביר לידי פירוט חשבונותיהם בטענה שהם בגירים ואין להם שום קשר לבקשה הנ\"ל במיוחד כשביטוח לאומי לא מחשיב אותם בחישובי הזכאות לגמלת ילדים החל מגיל 18 אז מתי שמתאים לביטוח לאומי הם חלק ממספר הנפשות, ושלא, הוא לא משלם בעבורם. אינני יודעת מה לעשות כיצד אני יכולה לחייב את ילדי לקבל מהם את הטפסים? והגמלה כיום מתעכבת בגלל הטפסים הנ\"ל ואין לי אפשרות קיום .בנוסף יש באפשרותי לדרוש רטרואקטיבית מיום הגשת הבקשה (10.7.11) את כסף הגמלה ואת זכאותי לגמלת הוצאות לימודים בעבור 6 ילדי הקטנים?
סגור
הוסף תגובה

רויטל 18/09/2011 03:16
סגורסגור

פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!