פורטל זכויות העובדים מביא סקירה בנושא זכויות עובדת בשמירת הריון - כי מגיע לך לפי חוק!
זכויות עובדת בשמירת הריון - כי מגיע לך לפי חוק!
x

שאלות? פני לשיחה עם עורך דין:
072-3340753
072-3340752
072-3340757
072-3340762
072-3340751
072-3340763
כלים לחיפוש עבודה

זכויות עובדת בשמירת הריון - כי מגיע לך!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (9) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 9 reviews
Hebrew

שמירת הריון הינו מצב במסגרתו נאלצת אישה הרה עובדת, שכירה או עצמאית, להיעדר ממקום עבודתה במהלך תקופת הריונה, וזאת עקב קיום מצב רפואי הנובע מההריון ואשר מסכן את האשה ו/או את עוברה, או כאשר סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה, או אופן ביצוע העבודה, מסכנים את האישה ו/או את עוברה, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה במקום העבודה.

הנושא קבוע במפורש במסגרת סעיף 58 לחוק הביטוח הלאומי.

אשה הנמצאת בשמירת הריון, איננה זכאית לתשלום שכר עבודה מן המעסיק בגין תקופה זו.

תחת זאת, הינה זכאית לקבלת תשלום גמלת שמירת הריון מן המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי, או לקבלת דמי מחלה מן המעסיק, וזאת במידה ויש ברשותה ימי מחלה צבורים בהיקף מתאים.

תנאי הזכאות לקבלת גמלת שמירת הריון

הזכאות לקבלת גמלת שמירת הריון מותנית בשבעת התנאים המפורטים להלן:

  • האשה הינה תושבת ישראל.
  • האשה הינה עובדת שכירה או עצמאית, אשר שולמו בעדה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו היא הפסיקה את עבודתה עקב שמירת ההריון.
  • יש בידי האשה אישור על שמירת ההריון מרופא מומחה לנשים.
  • במקרים שסביבת העבודה או סוג העבודה הם הסיבה לשמירת ההריון, יתכן והאשה תידרש להביא גם אישור של רופא תעסוקתי.
  • תקופת השמירה הראשונה לא תפחת מ-30 ימים רצופים. במידה והאשה נזקקה לאחר מכן שוב לשמירת הריון, היא תהיה זכאית לגמלה גם בעד התקופה הנוספת, אחת או יותר, אם הייתה בשמירת הריון 14 ימים רצופים לפחות בכל תקופה נוספת.   
  • לא משולם לאשה תשלום בעד תקופת שמירת ההריון מגוף אחר. לפיכך, עובדת הזכאית לתשלום גמלת שמירת היריון מהביטוח הלאומי, אך מעדיפה בכל זאת לקבל דמי מחלה מהמעסיק שלה, לא תהיה זכאית לגמלת שמירת הריון לגבי הימים עבורם היא קיבלה דמי מחלה.
  • אשה בשמירת הריון שיוצאת לחו"ל - אינה זכאית לגמלה מרגע יציאתה לחו"ל ואילך. 

אופן הגשת התביעה לקבלת גמלת שמירת הריון
זכויות עובדת בזמן שמירת הריון זכויות עובדת בזמן שמירת הריון זכויות עובדת בזמן שמירת הריון

כדי לקבל גמלת שמירת הריון, יש להמציא למוסד לביטוח לאומי טופס אישור לשמירת הריון, אשר נכתב ונחתם על ידי רופא נשים מומחה בלבד.

כמו כן יש להמציא למל"ל טופס גמלה לשמירת הריון, אשר ימולא על ידי העובדת והמעסיק.

המועד האחרון למסירת הטפסים הללו הינו 12 חודשים מתחילת התקופה של שמירת ההריון.

יצויין כי הרופא מטעם הביטוח הלאומי רשאי לדרוש הבהרות ופרטים בכל הנוגע לאישור הרפואי, ואף לא לאשר את התביעה, כאשר לדעתו הסיבות הרפואיות אינן מצדיקות שמירת הריון, או שסוג העבודה או עיסוקה של האישה אינם מהווים סכנה כלפיה או כלפי העובר, בהתאם לאמור בחוק.

כמובן שעל כל החלטה של המוסד לביטוח לאומי ניתן להגיש ערר, שאם לא יתקבל ניתן יהיה לפנות לצורך הגשת תביעה לבית הדין לעבודה כנגד המוסד לביטוח לאומי.

לקבלת ייעוץ משפטי מהיר לחצי כאן!

חובות המעסיק כלפי העובדת בשמירה

במהלך תקופת היותה של העובדת בשמירת הריון, המעסיק פטור מחובת תשלום שכר עבודתה לעובדת, הואיל ושכרה משתלם לה כאמור באמצעות גמלת שמירת ההריון או באמצעות קבלת דמי מחלה.

יחד עם זאת, ועל מנת שלא לפגוע בזכויות התלויות בוותק של העובדת במהלך תקופת היותה בשמירת הריון, קובע סעיף 7(ג)(1) לחוק עבודת נשים, כי היעדרות של עובדת לרגל שמירת הריון, אשר קיבלה אישור מרופא לכך, לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעסיקה.

בהתבסס על הוראת חוק זו, קבעה הפסיקה בשורה של מקרים שונים כי גם תקופת שמירת ההריון תיכלל במסגרת חישוב זכאותה של העובדת לזכויות המגיעות לה אשר תלויות בוותק, כגון פיצויי פיטורים, דמי הבראה, דמי הודעה מוקדמת, חופשה שנתית ועוד.

כמו כן, קובע סעיף 7א לחוק עבודת נשים כי תשלומי הפרשות לקופות הגמל, ימשיכו להיות משולמים ע"י המעסיק באותם שיעורים גם בתקופת שמירת ההריון, אך זאת בתנאי שגם העובדת ממשיכה לשלם את חלקה בתשלומים אלו במסגרת תקופה זו, וכן בתנאי שהעובדת עבדה במקום העבודה 6 חודשים לפחות לפני הריונה.

כמובן שמחובתו של המעסיק לקיים את כל דברי החקיקה והפסיקה המגנים על זכויותיה של עובדת בהריון, אשר מטבע הדברים חלים עליה גם כאשר היא נמצא בשמירת הריון.

לפיכך, אין לפטר עובדת הנמצאת בשמירת הריון בשל כך או לפגוע בשכרה ו/או היקף משרתה, אם וככל שהיא שבה לעבודתה בתום תקופת שמירת ההריון וכיו"ב.

יש לך שאלות נוספות? חייגי למוקד הייעוץ שלנו: 072-334-2000

עדכון אחרון: 07/06/2015 13:36   
תגיות בעמוד:   נשים בעבודה   
קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
דחיית תביעה לקבלת גמלת שמירת הריון - פסק דין של בית הדין לעבודה בתביעה שהגישה אישה לאחר שהמוסד לביטוח לאומי דחה את בקשתה לקבלת גמלת שמירת הריון, מאחר ולא הצליחה להוכיח כי אכן עבדה כנטען על ידה בעסק משפחתי שבבעלות אביה ומחמת התיישנות...
שרה אפרת חנימוב נ' המוסד לביטוח לאומי - פסק דין לדוגמא - עובדת שהיתה בהריון הגישה למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת גמלת שמירת הריון ותביעתה נדחתה על ידי המוסד. בהמשך הגישה לבית הדין לעבודה תביעה וערעור על החלטת המוסד ובית הדין פסק לטובתה וקיבל את עיקרי תביעתה...
היעדרות לצורך טיפולי פוריות והזכויות שלך בעבודה - סקירה משפטית בנושא היעדרות לצורך טיפולי פוריות והזכויות שלך בעבודה.
פוטרה בהריון וזכתה לפיצויים בבית הדין - עובדת שפוטרה בזמן ההריון הגישה תביעה כנגד המעסיק וזכתה לפיצויים בסכום מצטבר של כ-80,000 ש"ח לפי פסק דין של בית הדין לעבודה בחיפה...
בקשה להיתר פיטורי עובדת במהלך הריון - מהי הדרך להגיש בקשה לפיטורי עובדת במהלך ולמרות שהיא בהריון?
פורטל זכויות העובדים:
פייסבוק
גוגל +
צור קשר
הפורום שלנו
עורכי הדין שלנו

עו"ד אריק שלו

כתבות והודעות בפורום
פורטל זכויות העובדים | חייג/י: 072-334-2000 © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי, במידע חסר ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין!
מספר הפניות משנת 2007 מספר העובדים והמעסיקים שקיבלו סיוע שיחות טלפון ב-12 החודשים האחרונים
265,882.00 99,785.00 45,828.00
072-334-2000
היום
סייענו ל-18 עובדים ומעסיקים
השבוע
קיימנו 25.9 שעות ייעוץ טלפוני
החודש
היו 3855 שיחות טלפון
מאז 2007
טיפלנו ב-145613 פניות